• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Professionalisering van jeugdhulp en jeugdbescherming

Professionalisering van jeugdhulp en jeugdbescherming is gericht op het continu verbeteren van de hulp aan kinderen en hun ouders door vakbekwame professionals. Belangrijke thema's daarbij zijn onder andere het gebruiken van vakkennis, een leven lang blijven leren, reflecteren op je handelen en beroepsregistratie. Blijf via deze website op de hoogte van alle ontwikkelingen en achtergronden, vind informatie over beroepsvorming en -registratie en bekijk de praktische hoofdstukken onder professioneel werken.

Conferenties over professionaliseren

Over cliëntgericht werken, beroepsregistratie en meer

Dit jaar vinden op verschillende locaties in het land conferenties plaats over professionaliseren: wat betekent het en wat vraagt het in de praktijk van professionals, leidinggevenden en (beleids)medewerkers? Op de conferenties is aandacht voor thema's als cliëntgericht werken, werken met een beroepscode en beroepsregistratie.

Richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming

Er zijn richtlijnen ontwikkeld voor de jeugdhulp en jeugdbescherming, over thema’s als ernstige gedragsproblemen, pleegzorg, kindermishandeling, stemmingsproblemen en meer. De richtlijnen zijn te vinden op:

Reflecteren als een scheidsrechter

Professionals moeten soms ingewikkelde beslissingen nemen en staan daarbij vaak onder druk van buitenaf. Professionele reflectie kan hen daarbij helpen. In een blog op Kennisnet Jeugd vertelt Jolanda Spoelstra wat zij van KNVB-scheidsrechterbaas Dick van Egmond heeft geleerd over hoe scheidsrechters reflecteren op hun werk en welke steun ze daarbij krijgen.

Advies en ondersteuning

Het Nederlands Jeugdinstituut biedt advies, ondersteuning en uitwisseling voor uw team, afdeling, organisatie of gemeente.

Vragen?

Karlijn Stals is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.