• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Professionalisering van jeugdhulp en jeugdbescherming

Kennisnetwerk HBO-docenten

Doelgroep van het kennisnetwerk

Het HBO Kennisnetwerk is opgericht zodat hbo-docenten op de hoogte kunnen blijven van theoretische en praktijkkennis uit de jeugdsector. De kennis die ze in het netwerk opdoen gebruiken ze vervolgens om hun curriculum actueel te houden en de professionals van de toekomst op te leiden. Het netwerk is er voor docenten van de hbo-opleidingen die betrokken zijn bij het uitstroomprofiel jeugdzorgwerker. Naast kennisdeling biedt deelname aan het kennisnetwerk deelnemers de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen.

Professionalisering van de jeugdhulp en jeugdbescherming

Aankomende professionals worden door middel van een sociaal-agogische opleiding in het hbo voorbereid op het werken in de jeugdhulp. Hoe beter zij voorbereid zijn, hoe professioneler het vak wordt. Het kennisnetwerk draagt bij aan de professionalisering van de jeugdhulp.

Bijeenkomsten kennisnetwerk

Dit kennisnetwerk komt jaarlijks vier keer bij elkaar. Per bijeenkomst staat een thema uit de jeugdhulp centraal. Waar mogelijk wordt verbinding gelegd met de kennis op de website van het Nederlands Jeugdinstituut, die door studenten veel geraadpleegd wordt. Tijdens een bijeenkomst zijn er meerdere presentaties en kunnen deelnemers brainstormen over de manier waarop de kennis over te dragen is aan de studenten en ingebed kan worden in de opleidingen. De deelnemers krijgen elke bijeenkomst actuele informatie uitgereikt.

Thema's in 2016

In 2016 vinden bijeenkomsten plaats over de thema's

  • een reflectieve praktijk (1 april)
  • werken met vragenlijsten en andere instrumenten (17 juni)
  • integrale jeugdhulp en samenwerking tussen professionals (16 september)
  • competentieprofielen en beroepscode (9 december)

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor het netwerk door contact op te nemen met Gea Koedam: g.koedam@nji.nl.
De kosten voor deelname in 2016 bedragen 400 euro per deelnemer voor de cyclus van vier bijeenkomsten. Dit bedrag is inclusief reader en lunch. Bij verhindering kunt u een vervanger sturen.

Achtergrond

Het Nederlands Jeugdinstituut verzamelt, valideert, verrijkt en verspreidt theoretische en praktijkkennis over jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Om kennis gerichter over te dragen is in 2009 een kennisnetwerk specifiek voor hbo-docenten opgericht. De afgelopen jaren zijn vele actuele kennisthema's rond de jeugdhulp aan bod gekomen tijdens de bijeenkomsten.

Vragen?

Karlijn Stals is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.