• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Verbinding onderwijs en jeugdhulp

Partnerschap met ouders en leerling

Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat scholen en ouders als partners samenwerken bij hun pedagogische taken. Onder dit partnerschap verstaan we: een proces waarin school en ouders elkaar wederzijds ondersteunen en waarin ze proberen hun bijdrage aan de opvoeding van het kind op elkaar af te stemmen. Dit om het leren, de motivatie en de ontwikkeling te bevorderen. Een positief en regelmatig contact tussen school en ouders stimuleert dit. De samenwerking met ouders is van belang voor alle leerlingen en moet onderdeel zijn van algemeen schoolbeleid. Samenwerking is vooral belangrijk wanneer er extra ondersteuning of jeugdhulp nodig is rond een kind of het gezin. Dit is nog niet altijd een vanzelfsprekendheid. 

Belang pedagogisch partnerschap

Waarom is partnerschap belangrijk? Op welke momenten in een ondersteuningstraject betrek je ouders en leerling en hoe?

Ouders als partner in multidisciplinair overleg

Partnerschap van school met ouders is voor ieder kind van belang, maar voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften zeker. Dan is er soms overleg nodig tussen mensen van de school en de jeugdhulp. Het komt steeds vaker voor dat ook ouders deelnemen aan deze multidisciplinaire overleggen (mdo). Dat vraagt om een goede voorbereiding. Wat betekent het om ouders (en eventueel het kind) als partner te laten aansluiten bij een mdo met onderwijs en jeugdhulp? Lees hierover meer in de handreiking Samenwerking met ouders en leerlingen in ondersteuningstrajecten.

Leerling betrekken bij ondersteuningstraject

Als de leerling ouder wordt, is het belangrijk hem actief te betrekken bij zijn eigen ondersteuningstraject; leerlingen nemen steeds vaker deel aan mdo's. Vooral in het voortgezet onderwijs. Hij weet immers zelf vaak goed wat nodig is om beter te leren en functioneren. Daarnaast worden jongeren in het mbo steeds meer aangesproken op eigen verantwoordelijkheid in het ondersteuningstraject. Zo verwachten we van de jongere dat hij tijdens de intake aangeeft welke ondersteuning hij nodig heeft.

Vragen?

Linda van Middelkoop is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.