• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Trainingen

Zorgvuldig beslissen in onveilige opvoedsituaties en gebruik van de LIRIK

Incompany-training


Duur:

Workshop: dagdeel.
Training: één of twee dagen.
Train-de-trainer: één dag.

Interesse?

U kunt hiervoor contact opnemen via training@nji.nl.


Doelgroep

Deze training is ontwikkeld voor beroepskrachten die opgroei- en opvoedproblemen beoordelen en daarbij rekening moeten houden met de veiligheid van kinderen. Bijvoorbeeld:

  • medewerkers van bureaus jeugdzorg en Centra voor Jeugd en Gezin
  • artsen en verpleegkundigen van consultatiebureaus
  • pedagogisch medewerkers die zich bezighouden met jeugd- en opvoedhulp,
  • (school)maatschappelijk werkers
  • beroepskrachten in de (jeugd-)ggz, en
  • hulpverleners in de vrouwenopvang.

Doel

Ouders en kinderen hebben recht op heldere en goed onderbouwde adviezen en besluiten, die u zoveel mogelijk samen mét hen neemt. Daarvoor vormen gestructureerde vragenlijsten, zoals het 'Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid' (LIRIK), een goede aanvulling op uw professionele kennis en ervaring.

Inhoud

Het Nederlands Jeugdinstituut verzorgt voor organisaties trainingen op maat. De training bestaat in ieder geval uit basiskennis over de LIRIK en de achterliggende visie op beslisprocessen. Er zijn verschillende varianten van de training mogelijk:

Workshop (dagdeel; max. 25 personen)
In de workshop leert u de basisprincipes van zorgvuldig beslissen en het gebruik van de LIRIK. De trainer besteedt aandacht aan valkuilen en obstakels die uw besluitvorming kunnen beïnvloeden.

Een- of tweedaagse training (10-15 personen)
Op dag 1 leert u hoe u met de LIRIK goed onderbouwde adviezen en besluiten kunt nemen in onveilige opvoedsituaties. In de training wordt aandacht besteed aan valkuilen en obstakels die uw besluitvorming kunnen beïnvloeden. Als oefening wordt, aan de hand van een praktijkvoorbeeld, de LIRIK ingevuld.
Op dag 2 leert u hoe u met ouders en kinderen over veiligheid kunt praten, wat er moet gebeuren om het kind te beschermen en hoe u samen met ouders kunt werken aan een veilige thuissituatie voor de kinderen.

Train-de-trainer (dag; 10-12 personen per groep)
Naast de basiskennis over de LIRIK en de achterliggende visie op professionele besluitvorming gaat deze training in op het overdragen van de LIRIK aan andere medewerkers binnen de organisatie. Deelnemers worden getraind in de manier waarop zij anderen het beste kunnen leren werken met de LIRIK. Daarbij is aandacht voor veelgestelde vragen en knelpunten in het gebruik.

Voor meer informatie over deze trainingen kunt u contact opnemen met Cora Bartelink.


Annuleren, voorwaarden en klachten

Op onze trainingen zijn de trainingsvoorwaarden en het klachtenreglement van toepassing. Lees meer

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.