• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Trainingen

Zicht op veiligheid

Incompany-training


Duur:

Eén dag.

Interesse?

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via e-mail training@nji.nl


Doelgroep

Deze training is bedoeld voor aandachtsfunctionarissen kindermishandeling die adviseren bij de ontwikkeling van veiligheidsbeleid, en die de uitvoering van de meldcode coördineren.

Doel

De training biedt aandachtsfunctionarissen een gestructureerde werkwijze om veiligheid in de jeugdzorg vorm te geven in beleid en praktijk.

Resultaat

Na afloop van de training:

  • beschikt u over kennis en vaardigheden om medewerkers te ondersteunen bij zorgvuldig beslissen en handelen in onveilige opvoedsituaties, waarbij ook het bespreken van zorgen met ouders en het maken van een veiligheidsplan aan de orde komen
  • weet u hoe u de checklist LIRIK (Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid) kunt gebruiken in de meldcode en de verwijsindex. Lees meer over de LIRIK op deze website
  • kent u de algemene elementen van veiligheidsbeleid
  • weet u wat er nodig is voor een goed veiligheidsbeleid in uw organisatie en heeft u daarvoor een plan van aanpak ontwikkeld.

Inhoud

Het waarborgen van de veiligheid van cliënten in de jeugdzorg vraagt om een combinatie van professioneel werken en goed veiligheidsbeleid op organisatieniveau. Bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is het belangrijk om signalen van geweld in een vroeg stadium te signaleren. Daarnaast is het van belang te weten welke stappen gezet kunnen worden om het geweld te stoppen. De aandachtsfunctionaris kindermishandeling werkt op het snijvlak van beleid en uitvoering.

Opzet

De training bestaat uit twee dagen. Er wordt afwisselend gewerkt met kennisoverdracht, oefeningen op basis van praktijkvoorbeelden en uitvoering van een opdracht in de eigen organisatie. De eerste trainingsdag eindigt met een opdracht die u in uw organisatie gaat uitvoeren. Op de tweede dag krijgt u vanuit verschillende perspectieven feedback op uw opdracht, onder begeleiding van de trainers en met steun van de andere deelnemers.

Trainers

Irma Haxe (pedagoog) en Els Mourits (projectleider en interim-manager in de jeugdzorg).

Lees meer over de LIRIK op deze website.


Annuleren, voorwaarden en klachten

Op onze trainingen zijn de trainingsvoorwaarden en het klachtenreglement van toepassing. Lees meer

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.