• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Trainingen

Werken met vragenlijsten in de jeugdhulpverlening

Incompany-training


Duur:

Eén dagdeel per vragenlijst

Kosten:

1.000 euro per dagdeel voor SEJN-deelnemers; 1.250 euro voor andere organisaties. Lees hoe uw organisatie 

deelnemer van het SEJN

kunt worden.

Interesse?

Meer informatie over SEJN.
U kunt ook contact met ons opnemen via e-mail training@nji.nl


Doelgroep

Deze training is bedoeld voor zowel uitvoerend hulpverleners als gedragswetenschappers in de jeugdhulpverlening.

Doel

Het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (SEJN) helpt instellingen in de jeugdzorg om gegevens over hun effectiviteit te verzamelen en te benutten. In deze training leert u vragenlijsten te benutten bij het stellen, onderbouwen en evalueren van doelen tijdens de hulpverlening. Daarmee wordt oplossingsgericht werken met vragenlijsten onderdeel van de hulpverlening.

Resultaat

Tijdens deze training leert u een of meer vragenlijsten gebruiken. Daarmee kunt u samen met uw cliënten en hun ouders sterke punten en aandachtspunten formuleren.
Na afloop van de training kunt u met meer zelfvertrouwen:

 • Cliënten motiveren om vragenlijsten in te vullen.
 • Uitkomsten van de vragenlijsten gebruiken om behandelingsdoelen vast te stellen.
 • Uitkomsten gebruiken als feedback op de hulpverlening.
 • Uitkomsten bespreken met de cliënt en de gedragswetenschapper.
 • In uw eigen woorden formuleren op welke problemen de hulp zich zal richten.
 • De relatie met de cliënt uitbouwen op basis van de uitkomsten.
 • De uitkomsten combineren met andere informatie, zoals uw observaties, en dat bespreken met de cliënt.
 • Begin- en einduitkomsten interpreteren en dat bespreken met de cliënt.
 • Werkhypotheses formuleren op basis van de uitkomsten en die bespreken met de cliënt.
 • Effecten op verschillende niveaus onderscheiden (cliënt, instelling en sector).

Niveau

Gewenst opleidingsniveau is hbo/academisch.

Kwalificatie

U ontvangt na afloop een certificaat van deelname.

Voorwaarden

Het minimumaantal deelnemers is zes, het maximumaantal twaalf.

Trainers

De training wordt uitgevoerd door gecertificeerde SEJN-adviseurs. Zij zijn verbonden aan een van de SEJN-partners: het Nederlands Jeugdinstituut, PI Research, PIONN of Praktikon.
Als u wilt kan een SEJN-adviseur u ook opleiden om vervolgens zelf uw collega's te trainen ('train de trainer').


Annuleren, voorwaarden en klachten

Op onze trainingen zijn de trainingsvoorwaarden en het klachtenreglement van toepassing. Lees meer

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.