• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Trainingen

Werken met doelrealisatie in de jeugdhulpverlening

Incompany-training


Duur:

Drie dagdelen

Kosten:

1.000 euro per dagdeel voor SEJN-deelnemers; 1.250 euro voor andere organisaties. Lees hoe uw organisatie deelnemer van SEJN kan worden.


Doelgroep

Deze training is bedoeld voor zowel uitvoerend hulpverleners als gedragswetenschappers in de jeugdhulpverlening.

Doel

Het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (SEJN) helpt instellingen in de jeugdzorg om gegevens over hun effectiviteit te verzamelen en te benutten. In deze training leert u werken met doelrealisatie: samen met uw cliënt stelt u de doelen vast van de hulp. Als u wilt kunt u ook leren hoe u uw collega's kunt trainen in het werken met doelrealisatie.

Inhoud

De training heeft het karakter van een workshop: in rap tempo wisselen theorie en oefenen elkaar af. Daarbij wordt gewerkt met voorbeelden uit uw praktijk en die van andere deelnemers.

Resultaat

Na afloop kunt u de doelen van de hulp samen met uw cliënt vaststellen. Dat vergroot de motivatie van de cliënt en daarmee de kans dat het resultaat van de hulp naar wens zal zijn. Het uitgangspunt is: 'Hoe eerder de cliënt weet waar hij aan toe is, hoe beter'.

Niveau

Gewenst opleidingsniveau is hbo/academisch.

Kwalificatie

U ontvangt na afloop een certificaat van deelname.

Voorwaarden

Het minimumaantal deelnemers is zes, het maximumaantal twaalf.

Trainers

De training wordt incompany uitgevoerd door gecertificeerde SEJN-adviseurs. Zij zijn verbonden aan een van de SEJN-partners: het Nederlands Jeugdinstituut, PI Research, PIONN of Praktikon.


Annuleren, voorwaarden en klachten

Op onze trainingen zijn de trainingsvoorwaarden en het klachtenreglement van toepassing. Lees meer

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.