• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Trainingen

Oog voor interactie: train-de-trainer voor stafmedewerkers

Voor stafmedewerkers binnen peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en locaties voor voor- en vroegschoolse educatie, die de training Oog voor interactie voor pedagogische medewerkers (pm-ers) zelfstandig willen uitvoeren. Deze versterkt de interactievaardigheden en de taal die pm-ers in hun werk met kinderen gebruiken.


Data:

Start 17 mei 2017 (VOL)
Tijd: 13.30 - 17.30 uur
woensdag 17 mei
woensdag 31 mei
woensdag 14 juni
woensdag 28 juni

Start 15 september 2017 
Tijd: 13.00 - 16.30 uur
vrijdag 15 september
vrijdag 29 september
vrijdag 13 oktober
vrijdag 20 oktober
vrijdag 17 november

Locatie:

 Utrecht

Interesse?

U kunt zich aanmelden via het formulier achter de aanmeldknop.


Aanmelden

Voor deze training moet u eerst een subsidie aanvragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.    LET OP: Het subsidieplafond voor de derde subsidieperiode is bereikt. Het derde aanvraagtijdvak voor deze subsidieregeling is gesloten vanaf vrijdag 3 maart, 17.00 uur.
1. Meld u aan

Doelgroep

Voor stafmedewerkers binnen peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en locaties voor voor- en vroegschoolse educatie, die de training Oog voor interactie voor pedagogische medewerkers (pm-ers) zelfstandig willen uitvoeren. Deze versterkt de interactievaardigheden en de taal die pm-ers in hun werk met kinderen gebruiken.

Goed gewaardeerd

Luister naar de positieve reacties in de video en lees Trainingen Oog voor interactie goed gewaardeerd.

Inhoud

In de train-de-trainer krijgen de deelnemers de noodzakelijke bagage voor het zelfstandig uitvoeren van de training door:

 • overdracht van wetenschappelijke kennis die in de training verwerkt is
 • overdracht van de trainingsinhoud en oefenen met praktische onderdelen
 • het begeleiden van deelnemers bij het kijken naar zichzelf (praktische opdracht)
 • implementatie en borging van het geleerde in de organisatie

Opzet

 • De train-de-trainer bestaat uit vier bijeenkomsten van één dagdeel en een coachingsmoment.
 • Wij hebben met alle deelnemers persoonlijk contact vóór en tijdens de training, zodat wederzijdse verwachtingen helder zijn.
 • Deelnemers krijgen tijdens de trainingsperiode één van de trainers als coach aangewezen voor intervisie en feedback.
 • De trainingsgroep is klein en bestaat uit maximaal 16 personen; alle deelnemers hebben ruimte voor eigen leervragen en oefenmomenten.
 • Na deelname kunnen stafmedewerkers met weinig video-feedbackervaring een eerste training voor pedagogisch medewerkers uitvoeren in samenwerking met een licentiehouder.

Instroomeisen

Om de kwaliteit te waarborgen, vragen wij deelnemers aan de train-de-trainer dat zij voldoen aan de volgende eisen:

 • hbo werk- en denkniveau (taalniveau 3F)
 • minimaal 2 jaar werkervaring op stafniveau in een kinderopvangorganisatie
 • ervaring met het geven van tenminste twee verschillende trainingen/cursussen aan pedagogisch medewerkers (kdv/bso/go)
 • ervaring met coaching en werkbegeleiding aan pedagogisch medewerkers (kdv/bso/go)
 • ervaring met video-feedback als vorm van deskundigheidsbevordering

Certificering

Deelnemers die de train-de-trainer succesvol afronden worden bij het Nederlands Jeugdinstituut geregistreerd als Gecertificeerd trainer. Deze registratie heeft een geldigheidsduur van 2 jaar en vervalt automatisch.

Kosten

De train-de-trainer voor stafmedewerkers kindercentra en gastouderopvang kost 2.000 euro per deelnemer inclusief trainingsmateriaal. Via de subsidieregeling Taal- en interactievaardigheden is 2.000 euro subsidie per deelnemer beschikbaar. LET OP: je kunt de training alleen volgen met een subsidietoekenning vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Daarnaast moet je rekening houden met de kosten die een interne staftrainer per cursist/deelnemer aan het NJi afdraagt. Hiervoor heb je de keuze uit twee opties:

Jouw cursisten maken gebruik van het originele trainingsmateriaal, maar nemen niet deel aan het kwaliteits- en monitorsysteem van het Nederlands Jeugdinstituut.

De afdracht van 26,50 euro per cursist dekt de kosten van:

 1. Aanmelding / registratie van staftrainer en cursisten bij het Nederlands Jeugdinstituut (kwantitatieve monitoring)
 2. Levering van het 'Oog voor Interactie Werkboek voor cursisten 0-4 / 4-12' voor alle cursisten op de trainingslocatie

De gecertificeerde stafmedewerker wordt (gratis) op de hoogte gehouden van updates van het trainingsmateriaal.

Optioneel
Toegang tot de TOA-taaltoets (15 euro per getrainde pedagogisch medewerker) bij onze projectpartner ROC van Amsterdam.

Jouw cursisten maken gebruik van het originele trainingsmateriaal én nemen deel aan het kwaliteits- en monitorsysteem van het Nederlands Jeugdinstituut.

De afdracht van 106,50 euro per cursist dekt de kosten van:

 1. Aanmelding / registratie van staftrainer en cursisten bij het Nederlands Jeugdinstituut (kwantitatieve monitoring)
 2. Levering van het 'Oog voor Interactie Werkboek voor cursisten 0-4 / 4-12' voor alle cursisten op de trainingslocatie
 3. Bewijs van Deelname voor cursisten 'Oog voor interactie - pedagogisch medewerker' (op naam)
 4. Deelname aan evaluatie en feedback voor het volmonitoren van kwaliteit en implementatie; trainer en organisatie krijgen hiervan rapportage. (kwalitatieve monitoring)

De gecertificeerde stafmedewerker neemt (gratis) deel aan Oog voor interactie-studiedagen voor intervisie en updates van het trainingsmateriaal. De registratie wordt na 2 jaar geëvalueerd en op grond van prestatie en aanwezigheid op studiedagen voor eenzelfde periode verlengd.

Optioneel
Toegang tot de TOA-taaltoets (15 euro per getrainde pedagogisch medewerker) bij onze projectpartner ROC van Amsterdam.

Aanmelden

Voor deze training moet u eerst een subsidie aanvragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
1. Vraag een subsidie aan
2. Meld u aan

Vragen?

Voor een in-service aanbod van deze train-de-trainer of een aanbod voor diverse organisaties binnen één regio (minimaal 12 deelnemers; maximaal 16 deelnemers), kun je contact met ons opnemen via training@nji.nl of bel naar 030 - 2306 332 (Liesbeth Zaaijer). Voor vragen over de subsidieregeling verwijzen wij je door naar de FAQ van het Agentschap SZW of naar  BKK en de FAQ die BKK hierover heeft opgesteld.

Ontwikkeld door

Oog voor interactie is ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut in samenwerking met het ROC van Amsterdam en is onderdeel van de subsidieregeling Taal- en interactievaardigheden van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Andere Oog voor interactie-trainingen:

Folder over het trainingsaanbod

Oog voor interactie


Annuleren, voorwaarden en klachten

Op onze trainingen zijn de trainingsvoorwaarden en het klachtenreglement van toepassing. Lees meer

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.