• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Trainingen

Oog voor interactie: voor pedagogisch medewerkers


Interesse?

LET OP: Het subsidieplafond voor de derde subsidieperiode is bereikt. Het derde aanvraagtijdvak voor deze subsidieregeling is gesloten vanaf vrijdag 3 maart, 17.00 uur.

Kosten

Deze training wordt gegeven door licentiehouders. Neem contact met hen op en leg uw vraag voor: iedere licentiehouder bepaalt zelf prijzen en afspraken-op-maat.


Taal- en interactievaardigheden

Als pedagogisch medewerker ben jij de hele dag met kinderen in de weer. De manier waarop je met de kinderen omgaat, bepaalt in hoge mate of zij zich prettig en gezien voelen in de groep, of ze hun eigen keuzes volgen en vol initiatief aan de slag gaan, en of ze lekker en betrokken spelen - alleen of met andere kinderen. Jij maakt voor ieder kind die leuke en leerzame opvangomgeving.

De training 'Oog voor Interactie' versterkt jouw professionele kwaliteit en zoomt in op de interactievaardigheden en de taal die jij daarvoor gebruikt. Jouw handelen wordt sterker gemaakt door naar eigen filmbeelden op de groep te kijken en daar samen met andere deelnemers over te praten en van te leren. Zo helpt de training om de interactie tussen jou en de kinderen - nog - leuker en waardevoller te maken!

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers in kinderdagverblijven (0 tot 4 jaar) en buitenschoolse opvang (4 tot 12 jaar). Voor beide werksoorten is een eigen trainershandleiding en cursistenwerkboek gemaakt, waarin de interactievaardigheden heel concreet naar de verschillende leeftijdsgroepen vertaald zijn. Het materiaal is ook geschikt voor gastouders (0 tot 12 jaar) die werken op 2F-taalniveau.

Goed gewaardeerd

Deelnemers over de training:

  • ‘Ik ervaar de training als heel positief. Fijn dat er voor de BSO en KDV een apart programma is. Er is ruimte voor humor, maar de serieuze ondertoon blijft.’
  • ‘Leuk en leerzaam, met veel afwisseling in de bijeenkomsten. Ik begrijp nu pas echt waarom die interactievaardigheden zo belangrijk zijn, ik begrijp het én ik doe het!’

Luister ook naar de reacties in de video.

Inhoud

De training is opgebouwd uit drie leergebieden:

Interactievaardigheden: 

Pedagogisch medewerkers leren het belang van de zes NCKO-interactievaardigheden kennen voor een werkwijze die ‘kindvolgend’ is. Zij bespreken hun aanpak en het effect hiervan op kinderen aan de hand van zelfgekozen filmopnames uit hun werksituatie.

Taalvaardigheid:

Pedagogisch medewerkers leren op een taalrijke manier het contact met kinderen, met ouders en met hun collega’s te verdiepen en leuker te maken. Zij voeren taalgerichte opdrachten uit tijdens de bijeenkomsten en in hun eigen werksituatie.

Reflectie en leren van en met elkaar:

Pedagogisch medewerkers leren met elkaar in gesprek te gaan over hun pedagogisch handelen en hun professionele groeikansen. Zij leren om constructieve feedback te geven en te ontvangen in reflectie op zelfgekozen filmopnames uit hun werksituatie.

Het boek 'Interactievaardigheden. Een kindvolgende benadering' (Strik & Schoemaker; 2014) is de theoretische basis van de training en dient voor elke cursist aangeschaft te worden (ad € 29,90).

Opzet

De training:

  • bestaat uit 6 bijeenkomsten van 3,5 uur;
  • biedt persoonlijke begeleiding door de trainer, waaronder een individueel coachingsgesprek (met videofeedback) en een eindgesprek in kleine groepjes;
  • vraagt 3 uur per keer voor huiswerkopdrachten die passen in de eigen werksituatie;
  • wordt gegeven door de eigen Oog voor interactie-gecertificeerde stafmedewerker of een licentiehouder Oog voor interactie. Stafmedewerkers krijgen subsidie om als intern trainer geschoold te worden in de train de trainer. Licentiehouders geven de training aan organisaties met subsidie voor pedagogisch medewerkers. In overleg met de licentiehouder kunnen grote en kleine organisaties hun medewerkers laten trainen, per team of in combinatiegroepen met medewerkers van andere organisaties.

Iedere cursist krijgt een eigen werkboek 0-4 jaar of 4-12 jaar. De werkboeken worden afgeleverd op de trainingslocatie.

Ontwikkeld door

Oog voor interactie is ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut in samenwerking met het ROC van Amsterdam en is onderdeel van de subsidieregeling Taal- en interactievaardigheden van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zie ook de FAQ van Agentschap SZW. Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) is procesbegeleider en vraagbaak voor de ontwikkelaars en het werkveld.

Train-de-trainer Oog voor interactie-trainingen:

Folder over het trainingsaanbod

Oog voor interactie


Annuleren, voorwaarden en klachten

Op onze trainingen zijn de trainingsvoorwaarden en het klachtenreglement van toepassing. Lees meer

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.