• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Trainingen

Starten met effectmonitoring in de jeugdhulpverlening

Incompany-training


Duur:

Twee dagdelen

Kosten:

1.000 euro per dagdeel voor SEJN-deelnemers; 1.250 euro voor andere organisaties. Lees hoe uw organisatie 

deelnemer van SEJN

kan worden.

Interesse?

Meer informatie over SEJN
U kunt ook contact met ons opnemen via e-mail training@nji.nl


Doelgroep

Deze training is bedoeld voor medewerkers van instellingen voor jeugdhulpverlening die betrokken zijn bij de effectiviteit van werkprocessen zoals logistiek, methodiek, techniek, statistiek of communicatie.

Doel

Het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (SEJN) helpt instellingen in de jeugdzorg om gegevens over hun effectiviteit te verzamelen en te benutten. In deze training maakt u met een vijfstappenmodel een organisatieanalyse waaruit blijkt of uw instelling bereid is om met effectmonitoring aan de slag te gaan. Ook blijkt uit uw organisatieanalyse hoe de effectmonitoring concreet uitgevoerd kan worden.

Resultaat

Na afloop van de training heeft u:

1. een heldere startanalyse gemaakt:

  • U weet hoe u de effectmonitoring kunt vormgeven, door het zorgaanbod te evalueren en dat te koppelen aan het zorgevaluatiemodel (Veerman 2008) en aan de effectladder (oplopend van wellicht tot bewezen effectief). Ook kijkt u naar bestaande mogelijkheden om instellingsbrede effectmonitoring te organiseren en in te voeren.
  • U weet of uw instelling bereid is tot effectmonitoring, door een helder mandaat aan de directie te vragen en (de eerste stappen van) een toekomstperspectief te formuleren.
  • U realiseert zich dat instellingsbrede effectmonitoring vereist dat alle medewerkers bereid zijn om de gang van de cliënt door de instelling aan te passen – van intake en diagnostiek tot behandeling en ontslag.
  • U heeft een heldere visie ontwikkeld op het nut van effectmeting en deze visie kunt u overdragen binnen de instelling.

2. een helder plan van aanpak geschreven:

  • U heeft de ingrediënten van het plan van aanpak met elkaar besproken.
  • U heeft de ingrediënten van het plan met elkaar ingevuld.
  • De projectleider heeft, onder begeleiding van de SEJN-adviseur, een plan van aanpak geschreven waarin bovenstaande elementen zijn geïntegreerd.

Niveau

Gewenst opleidingsniveau is hbo/academisch.

Kwalificatie

U ontvangt na afloop een certificaat van deelname.

Voorwaarden

Het minimumaantal deelnemers is zes, het maximumaantal deelnemers twaalf.

Trainers

De training wordt incompany uitgevoerd door gecertificeerde SEJN-adviseurs. Zij zijn verbonden aan een van de SEJN-partners: het Nederlands Jeugdinstituut, PI Research, PIONN of Praktikon.

Bron

Veerman, J.W. (2008), 'Een zorgevaluatiemodel als kader voor effectonderzoek en kwaliteitsbeleid in de praktijk van de jeugdzorg'. Versie 16 oktober 2008. Nijmegen, Radboud Universiteit/Praktikon.


Annuleren, voorwaarden en klachten

Op onze trainingen zijn de trainingsvoorwaarden en het klachtenreglement van toepassing. Lees meer

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.