• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Trainingen

Oog voor interactie: train-de-trainer voor licentiehouders

Open inschrijving


Data:

Omdat er momenteel voldoende licentiehouders zijn opgeleid om aan de vraag naar pm-trainingen Oog voor interactie te voldoen, wordt deze training voorlopig niet aangeboden.

Interesse?

LET OP: Het subsidieplafond voor de derde subsidieperiode is bereikt. Het derde aanvraagtijdvak voor deze subsidieregeling is gesloten vanaf vrijdag 3 maart, 17.00 uur.


Doelgroep

Professionals die, als zelfstandige of in dienstverband, de training Oog voor interactie voor pedagogische medewerkers zelfstandig willen uitvoeren.

Goed gewaardeerd

Luister naar de positieve reacties in de video en lees Trainingen Oog voor interactie goed gewaardeerd.

Inhoud

In de train-de-trainer krijgen de deelnemers de noodzakelijke bagage voor het zelfstandig uitvoeren van de training door:

 • overdracht van wetenschappelijke kennis die in de training verwerkt is
 • overdracht van de trainingsinhoud en oefenen met praktische onderdelen
 • het begeleiden van deelnemers bij het kijken naar zichzelf (praktische opdracht)
 • implementatie en borging van het geleerde in de organisatie

Opzet

De training bestaat uit drie bijeenkomsten van één dagdeel, een intervisie-/contactmoment en een afsluitende bijeenkomst. Wij hebben met alle deelnemers persoonlijk contact vóór en tijdens de training, zodat wederzijdse verwachtingen helder zijn. Deelnemers krijgen tijdens de trainingsperiode één van de trainers als coach aangewezen voor intervisie en feedback. De trainingsgroep is klein en bestaat uit maximaal 16 personen; alle deelnemers hebben ruimte voor eigen leervragen en oefenmomenten.

Goed gewaardeerd

Eerdere deelnemers zijn positief over de training. Lees Trainingen Oog voor interactie goed gewaardeerd.

Instroomeisen

Om de kwaliteit te waarborgen, vragen wij deelnemers aan de training Oog voor interactie voor licentiehouders dat zij voldoen aan de volgende eisen:

 • Opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs/CRKB
 • Diploma van opleiding op HBO- of WO-niveau
 • Positieve evaluatie van tenminste twee verschillende trainingen/cursussen aan pedagogisch medewerkers kinderopvang (kdv/bso/go)
 • Ervaring met coaching en werkbegeleiding aan medewerkers op mbo-niveau (bij voorkeur –ook- aan pedagogisch medewerkers)
 • Ervaring met video-feedback als vorm van deskundigheidsbevordering

Registratie en certificering

Deelnemers die deze training succesvol afronden worden bij het Nederlands Jeugdinstituut geregistreerd als Licentiehouder Oog voor interactie - pedagogisch medewerker. Deze registratie heeft een geldigheidsduur van 1 jaar. Na 1 jaar vindt hernieuwde beoordeling , onder andere op grond van geleverde prestaties. Dit gebeurt tijdens een update-/intervisiebijeenkomst (tegen kostprijs).

Het Nederlands Jeugdinstituut vermeldt alle licentiehouders op haar website. Kinderopvangorganisaties die de training bij een licentiehouder willen afnemen, maken zelf afspraken met de gekozen licentiehouder over data, prijzen, enzovoorts. Licentiehouders werken altijd met het originele trainingsmateriaal voor pedagogische medewerkers en maken deel uit van een kwaliteitssysteem voor dit aanbod.

Kosten

De train-de-trainer Oog voor interactie – Licentiehouder kost 1.100 euro per deelnemer inclusief trainingsmateriaal. De licentiehouder kan geen aanspraak maken op subsidie binnen de subsidieregeling Taal- en interactievaardigheden. Kinderopvangorganisaties die een licentiehouder als trainer inhuren, kunnen een subsidiebedrag van 650,00 euro per pedagogisch medewerker aanvragen en na toekenning inzetten.

Naast de 1.100 euro, moet de licentiehouder ook rekening houden met de volgende kosten:

 • Kosten voor gebruik van het originele trainingsmateriaal en het kwaliteitssysteem. Voor trainingsmateriaal, bewijzen van deelname en monitoring draagt de licentiehouder 106,50 euro per getrainde pedagogisch medewerker af aan het Nederlands Jeugdinstituut.
 • Kosten voor jaarlijkse update-/intervisiebijeenkomst (tegen kostprijs).

Optioneel
Toegang tot de TOA-taaltoets (15 euro per getrainde pedagogisch medewerker) bij onze projectpartner ROC van Amserdam.

Vragen?

Voor vragen over de inhoud of de aanmelding van Oog voor interactie voor licentiehouders kun je contact met ons opnemen via training@nji.nl of bel naar 030 - 2306 332 (Liesbeth Zaaijer).Voor vragen over de subsidieregeling – waar licentiehouders dus niet voor in aanmerking komen - verwijzen wij je door naar de FAQ van het Agentschap SZW of naar BKK en de FAQ die BKK hierover heeft opgesteld.

Ontwikkeld door

Oog voor interactie is ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut in samenwerking met het ROC van Amsterdam en is onderdeel van de subsidieregeling Taal- en interactievaardigheden   van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Andere Oog voor interactie-trainingen:

Folder over het trainingsaanbod

Oog voor interactie


Annuleren, voorwaarden en klachten

Op onze trainingen zijn de trainingsvoorwaarden en het klachtenreglement van toepassing. Lees meer

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.