• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Producten en diensten

Onze trainingen A-Z

Basistraining Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Met de Basistraining VVE verwerven pedagogisch medewerkers een sterke basis voor het werken met VVE in de voorschoolse periode.

Hbo’er in de voorschool

De landelijke en gemeentelijke overheid stellen steeds meer kwaliteitseisen aan voorscholen/kinderopvang. Sleutelbegrippen daarbij: educatieve kwaliteit door planmatig en opbrengstgericht te werken, uitgaan van doorgaande educatieve leer- en ontwikkellijnen en het betrekken van ouders. Een hbo’er (op de groep of als coach) kan hier een meerwaarde bij zijn.

Interventies beschrijven en onderbouwen

Beroepskrachten in de jeugdhulpverlening expliciteren de theoretische achtergronden en bewijzen van hun interventies

Kaleidoscoop in de buitenschoolse opvang

Pedagogisch medewerkers in de buitenschoolse opvang leren werken met het programma Kaleidoscoop

Kaleidoscoop in kinderdagverblijven (10-daagse training)

Pedagogisch medewerkers in kinderdagverblijven leren werken met het educatieve programma Kaleidoscoop

Knap lastig!

Pedagogisch medewerkers in de buitenschoolse opvang leren omgaan met lastig gedrag

Knap lastig!

Trainers leren werken met Knap Lastig!

Onderzoeksgegevens benutten in de jeugdhulpverlening

Managers in de jeugdhulpverlening leren effectrapportages te analyseren en te verklaren

Onderzoekslogistiek bewaken in de jeugdhulpverlening

Medewerkers in de jeugdhulpverlening ontwerpen een protocol voor efficiënt invoeren en benutten van onderzoeksgegevens

Oog voor interactie: train-de-trainer voor licentiehouders

Voor professionals die, als zelfstandige of in dienstverband, de training Oog voor interactie voor pedagogische medewerkers zelfstandig willen uitvoeren

Oog voor interactie: train-de-trainer voor stafmedewerkers

Voor stafmedewerkers binnen peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en locaties voor voor- en vroegschoolse educatie, die de training Oog voor interactie voor pedagogische medewerkers zelfstandig willen uitvoeren.

Oog voor interactie: voor pedagogisch medewerkers

Het versterken van de interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers in kinderdagverblijven (0 tot 4 jaar) en buitenschoolse opvang (4 tot 12 jaar).

Problemen van kinderen en ouders indelen (CAP-J)

Het classificatiesysteem CAP-J gebruiken bij problemen met opvoeden en opgroeien

Problemen van kinderen en ouders indelen (CAP-J) en ernsttaxatie (STEP)

CAP-J en STEP gebruiken bij het classificeren en diagnosticeren van problemen met opvoeden en opgroeien

Starten met effectmonitoring in de jeugdhulpverlening

Beroepskrachten in de jeugdhulpverlening stellen plan van aanpak op om effectmonitoring in te voeren in de instelling

Transformatie jeugd

Incompany cursus over de transformatie van het jeugdstelsel.

Werken aan een positieve groep

Pedagogisch medewerkers in de buitenschoolse opvang leren vaardigheden voor het vormen van een positieve groep

Werken met baby's

Trainers leren werken met Werken met baby's

Werken met baby's (voor beroepskrachten)

Pedagogisch medewerkers zorgen voor tevreden baby's in een rustige groep

Werken met doelrealisatie in de jeugdhulpverlening

Jeugdhulpverleners leren om samen met hun cliënt de doelen van de hulp vast te stellen. Indien gewenst kunt u ook leren uw collega's te trainen in het werken met doelrealisatie.

Werken met het Assessment Framework

Leren hoe u in samenwerking met andere disciplines beslissingen in kindermishandelingszaken neemt.

Werken met vragenlijsten in de jeugdhulpverlening

Jeugdhulpverleners en gedragswetenschappers leren vragenlijsten te benutten als onderdeel van de hulpverlening

Workshop Rijmpjes en versjes

Pedagogisch medewerkers en leerkrachten stimuleren met rijmpjes en versjes de taalvaardigheid van jonge kinderen

Workshop Spel… hoe begeleid je dat?

Pedagogisch medewerkers en leerkrachten leren het spel van jonge kinderen te stimuleren

Workshop Zelfevaluatie, coaching en beoordeling

Stafmedewerkers leren werken met een instrument om de kwaliteit te verbeteren

Zicht op veiligheid

Deze training biedt aandachtsfunctionarissen kindermishandeling een gestructureerde werkwijze om veiligheidsbeleid concreet vorm te geven. 

Zorgvuldig beslissen in onveilige opvoedsituaties en gebruik van de LIRIK

Een beslismethode om goed onderbouwde besluiten te nemen over de veiligheid van het kind.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.