• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Trainingen

Interventies beschrijven en onderbouwen

Incompany-training


Duur:

Drie dagdelen en individuele coaching (8 uur per interventie).

Kosten:

1.000 euro per dagdeel voor SEJN-deelnemers; 1.250 euro voor andere organisaties. Lees hoe uw organisatie deelnemer van het SEJN kan worden.

Interesse?

Meer informatie over SEJN
U kunt ook contact met ons opnemen via e-mail training@nji.nl


Doelgroep

Deze training is bedoeld voor kwaliteitsfunctionarissen, stafmedewerkers, behandelcoördinatoren en gedragswetenschappers in de jeugdhulpverlening die interventies beschrijven en onderbouwen.

Doel

Het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (SEJN) helpt instellingen in de jeugdzorg om gegevens over hun effectiviteit te verzamelen en te benutten. In deze training leert u interventies onderbouwen en beschrijven. U leert de theoretische achtergronden van de interventie expliciteren en daarvoor bewijs aandragen.

Resultaat

Na afloop van de training weet u:

  • wat effectief (evidence-based) werken inhoudt en waarom dit van belang is
  • uit welke elementen een theoretische onderbouwing bestaat
  • wat een probleemanalyse is en uit welke onderdelen ze bestaat
  • hoe u een verbinding kunt leggen tussen probleem, doel en aanpak en hoe u die kunt onderbouwen met werkzame ingrediënten.

En kunt u:

  • in het kort de probleemanalyse en de verbinding probleeem-doel-aanpak van uw interventie beschrijven
  • verschillende soorten onderzoek onderscheiden en aangeven welke bewijslast deze leveren.

Niveau

Gewenst opleidingsniveau is hbo/academisch.

Kwalificatie

U ontvangt na afloop een certificaat van deelname.

Voorwaarden

Het minimumaantal deelnemers is zes, het maximumaantal deelnemers twaalf.

Incompany

De training wordt incompany uitgevoerd door gecertificeerde SEJN-adviseurs. Zij zijn verbonden aan een van de SEJN-partners: het Nederlands Jeugdinstituut, PI Research, PIONN of Praktikon.


Annuleren, voorwaarden en klachten

Op onze trainingen zijn de trainingsvoorwaarden en het klachtenreglement van toepassing. Lees meer

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.