• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Slachtoffers loverboys

Veelgebruikte interventies bij problemen met loverboys

Op deze pagina worden enkele veelgebruikte interventies uitgelicht bij preventie of behandeling van loverboyproblematiek. Deze interventies zijn grotendeels gebaseerd op een inventarisatie door Verwijs en Mein. Zij hebben in 2014 bij 40 instellingen onderzocht welke interventies zij gebruiken. De effectiviteit is bij de meeste interventies niet onderzocht.

Een aantal interventies is opgenomen in de databank Effectieve jeugdinterventies. Bij deze interventies staat aangegeven hoe deze beoordeeld is ('goed onderbouwd' of 'effectief volgens aanwijzingen'). Andere interventies zijn opgenomen in de databank Effectieve sociale interventies van Movisie en de databank Loket gezond leven van het RIVM.

Preventieve (educatieve) interventies

 • Begrijp me goed (goed onderbouwd), Let's Talk (goed onderbouwd), Girls' Talk (goed onderbouwd) en Girls' Choice (goed onderbouwd), educatieve methoden voor seksuele ontwikkeling en opvoeding.
 • Beware of loverboys, een lespakket over loverboys.
 • Het Merel van Groningen project, een educatieve methode gericht op het voorkomen van slachtofferschap van een loverboy.
 • Oké?! Spel over seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • Vriendschap, verkering, vrijen en kinderwens (goed onderbouwd), informeert en ondersteunt volwassenen met een lichte verstandelijke beperking op het gebied van deze vier thema's en maakt ze beter bespreekbaar.
 • Je lijf, je lief (goed onderbouwd), lesprogramma voor het ondersteunen van jongeren uit het praktijkonderwijs in het beter herkennen en respecteren van de eigen seksuele grenzen en die van anderen.
 • Stay in Love ondersteunt jongeren van 12 tot 15 jaar op het vmbo bij het vormen van gezonde relaties.
 • Lang leve de liefde onderbouw (effectief volgens goede aanwijzingen), richt zich op leerlingen van de tweede en derde klas van het vmbo. Het doel is om deze leerlingen in staat te stellen hun seksuele contacten op een veilige, gelijkwaardige en plezierige manier vorm te geven.
 • Op de Belgische site Jong & van zin zijn ook diverse spellen en programma's te vinden.

Weerbaarheidstrainingen en sociale vaardigheden

 • Ho, tot hier en niet verder…!, een psychosociale weerbaarheidstraining voor jongeren.
 • Rots en Water, een psychofysieke weerbaarheidstraining voor jongeren.
 • Competitive Memory Training (COMET), een behandeling gericht op het veranderen van een negatief zelfbeeld.
 • Het sociaal competentiemodel, een methode om jongeren basisvaardigheden aan te leren om in de maatschappij te kunnen functioneren.
 • Tools4U, een training in cognitieve en sociale vaardigheden (effectief volgens de eerste aanwijzingen).
 • Marietje Kessels Project, voor het vergroten van de fysieke en mentale weerbaarheid van leerlingen in groep 7 en 8 van de basisschool.

Traumabehandelingen

 • Eye Movement and Desensitization Reprocessing (EMDR), een behandeling voor traumaverwerking (goed onderbouwd).
 • Stapstenen, een behandeling ter stabilisatie voor chronisch getraumatiseerde meisjes met
  gedragsproblemen.
 • STEPS, een cognitieve gedragstherapie voor meisjes van 13-18 jaar met een posttraumatische stressstoornis als gevolg van eenmalig seksueel geweld.

Integrale interventies

 • Asja, sterk gestructureerd 7x24 uursprogramma voor meisjes van 12 tot 23 jaar die via loverboys in de prostitutie terecht zijn gekomen of die het risico lopen daarin te belanden. (goed onderbouwd).
Vragen?

Stefanie Abrahamse is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.