• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Slachtoffers loverboys

Hulpmiddelen op een rij

Voor professionals die te maken hebben met loverboyproblematiek zijn verschillende handreikingen ontwikkeld. Onderstaande producten bieden praktisch advies bij het voorkomen, signaleren en melden van problemen met loverboys.

Signalering

Stappenplan signaleren

Een praktisch hulpmiddel is het stappenplan voor signaleren. Hierin staat stap-voor-stap omschreven wat u als hulpverlener kunt doen bij vermoedens van loverboyproblematiek. Ook staan er tips voor screening.

Risicotaxatie-instrument

Onderdeel van het stappenplan is het Risicotaxatie-instrument Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag.
Dit instrument is alleen beschikbaar in de beveiligde omgeving van Jeugdzorg Nederland en de werkgroep 'Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel in de zorg voor jeugd' op Kennisnet Jeugd.

Samenwerking met politie en justitie

Handreiking samenwerking met politie en justitie

In deze handreiking voor jeugdhulpverleners staan tips voor een goede samenwerking met politie en justitie in de regio. De handreiking gaat ook in op situaties als de vermissing van een slachtoffer en agressie of onveiligheid binnen instellingen.

Melding en registratie

Handreiking voor professionals

In deze handreiking staat omschreven hoe u een vermoedelijk slachtoffer van een loverboy kunt melden bij CoMensha (het Coördinatiecentrum Mensenhandel). U leest wat een melding inhoudt en hoe het zit met het krijgen van toestemming van de ouders en het slachtoffer.

Toestemmingsverklaring

Bij melding is een schriftelijke toestemmingsverklaring nodig. Slachtoffers ouder dan 16 jaar vullen deze zelf in. Bij slachtoffers jonger dan 16 jaar wordt de verklaring ingevuld door de ouders of voogd van het slachtoffer.

Informatie voor ouders en slachtoffers

Naast de handreiking voor professionals zijn er ook folders voor slachtoffers van loverboys en ouders van slachtoffers. Deze informeren ouders en slachtoffers over wat een melding bij CoMensha inhoudt.

Opvang en behandeling

Kwaliteitskader jeugdhulporganisaties

In het 'Kwaliteitskader voor jeugdhulporganisaties die gespecialiseerde opvang en hulp bieden aan meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel' staat omschreven welke kernelementen belangrijk zijn voor de opvang en behandeling van slachtoffers van loverboys.

Vragen?

Josine Holdorp is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.