• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Slachtoffers loverboys

Werkwijze loverboys

Hoe gaan loverboys te werk?

Loverboys en mensenhandelaren misleiden slachtoffers vaak vanuit een liefdesrelatie of vriendschap. Ze maken misbruik van de kwetsbare economische, psychische of sociale positie van het slachtoffer.

Afhankelijkheid en psychische druk

Slachtoffers worden meestal niet op gewelddadige wijze geronseld. Psychische druk en afhankelijkheid van de dader is het belangrijkste dwangmiddel. De psychische druk kan doorlopen tot na het misbruik en daardoor ook invloed hebben op het doen van aangifte.

Crimineel netwerk

Slachtoffers van mensenhandelaren worden niet alleen ingezet voor prostitutie, maar ook voor andere criminele activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan drugssmokkel of het gedwongen afsluiten van leningen. Vaak opereren loverboys en mensenhandelaren binnen een groter crimineel netwerk.

Ronseling via internet

Loverboys zijn vaak actief op scholen. Daarnaast wordt tegenwoordig maar liefst vijftig procent van de slachtoffers geronseld via internet. De loverboys/mensenhandelaren verleiden meisjes in dergelijke gevallen bijvoorbeeld om zich voor de webcam uit de kleden en chanteren hen hiermee.

Snel veranderende werkwijze

De verschuiving naar internet en social media draagt bij aan het verborgen karakter van loverboyproblematiek. De werkwijze van loverboys verandert snel en maakt het probleem ongrijpbaar. Om meer grip te krijgen op problemen met loverboys/mensenhandel, is goede registratie van groot belang. Lees wat u als professional kunt doen op het gebied van signalering en melding en registratie.

Bronnen

  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen (2013). Mensenhandel. Negende rapportage van de Nationaal rapporteur. Den Haag: Nationaal Rapporteur.
  • Nijhof K., & Engels, R. (2015). Meisjes in zorg. Signalering, preventie en behandeling. (red) Terpstra, L., en A. van Dijke (p. 409-449) Loverboyslachtoffers en hulpverlening. Amsterdam: SWP.
Vragen?

Stefanie Abrahamse is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.