• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Slachtoffers loverboys

Beleid

Actieplan Commissie Azough

Begin 2014 is door jeugdzorgorganisaties aangesloten bij Jeugdzorg Nederland de Commissie 'Aanpak meisjesslachtoffers loverboys/mensenhandel in de zorg voor jeugd' ingesteld. Dit kwam voort uit bezorgdheid over de bestaande aanpak van loverboy- en mensenhandelproblematiek en het groeiende aantal slachtoffers. Volgens de jeugdzorg ontbrak het aan een integrale ketenaanpak voor slachtoffers van mensenhandel.

De Commissie stelde onder onafhankelijk voorzitterschap van Naima Azough een actieplan op om de effectiviteit van de bestaande aanpak te verbeteren.

Als vervolg op het actieplan zijn diverse praktische handreikingen ontwikkeld. Deze helpen jeugdhulpprofessionals bij het aanpakken van problemen rond loverboys en mensenhandel. Lees meer over de handreiking voor signalering, melding en registratie of samenwerking met politie en justitie, of bekijk het overzicht van hulpmiddelen.

Videoverslag presentatie actieplan

Bekijk het videoverslag van de bijeenkomst op 5 november 2015 waar de producten werden gepresenteerd.

Nationaal Verwijsmechanisme slachtoffers mensenhandel

Het Nationaal Verwijsmechanisme is een project van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het Nationaal Verwijsmechanisme heeft als doel het hulp- en ondersteuningsaanbod voor slachtoffers van mensenhandel te verbeteren en toegankelijker te maken. In het kader hiervan worden hulpverlening, regelingen en rechten voor slachtoffers in kaart gebracht en worden knelpunten gesignaleerd. Daarnaast staan signalering en bescherming van slachtoffers centraal. Het Verwijsmechanisme is bovendien van belang voor de opsporing en vervolging van daders. Goede bescherming kan immers bijdragen aan de aangiftebereidheid van slachtoffers en aan een succesvolle vervolging van mensenhandelaren.

Programma ZonMw 'Effectief werken in de jeugdsector'

In het kader van het programma 'Effectief werken in de jeugdsector' van ZonMw loopt een project voor de doorontwikkeling, theoretische onderbouwing en beschrijving van behandelmethoden voor slachtoffers van loverboys en mensenhandel. Doel van dit project is om veelbelovende methoden voor opvang en behandeling van slachtoffers van loverboys boven tafel te krijgen. Het Nederlands Jeugdinstituut ondersteunt zes instellingen om de (expliciete en impliciete) kennis over hun zorgprogramma op een systematische manier te beschrijven en te onderbouwen. Deze instellingen zijn De Hoenderloo Groep, Kompaan en de Bocht, Parlan, De Koppeling, Spirit en Intermetzo. Het traject bestaat uit training, advies en onderlinge uitwisseling. Het resultaat: kennisvermeerdering over behandelaanbod voor deze doelgroep en zes onderzoekbare zorgprogramma's. Daarnaast wordt in het traject aandacht besteed aan implementatie.

Vragen?

Stefanie Abrahamse is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.