• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Slachtoffers loverboys

Preventie

Een goede aanpak van mensenhandel en loverboyproblematiek valt of staat met aandacht voor preventie. Het hele palet, van universele preventie tot aan hulpverlening, is nodig om het probleem goed aan te pakken. Het is dus van belang om zowel in beleid als in de praktijk preventie, signalering, hulp en nazorg op elkaar aan te laten sluiten. Het barrièremodel van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid laat in verschillende fasen van loverboyproblematiek zien welke barrières er op geworpen kunnen worden om erger te voorkomen.

Preventie kan bij jeugdigen worden ingestoken via thema’s als weerbaarheid, media, normen en waarden in relaties en seksualiteit. Het preventiepakket moet aansluiten bij de doelgroep en inspelen op actuele ontwikkelingen zoals internet en social media. Het geven van voorlichting en uitvoeren van preventieprogramma’s heeft bij voorkeur een structurele plek in het reguliere lesaanbod op scholen, startend in het primair onderwijs. De handreiking Hoe was jouw dag op internet? geeft tips voor een goed gesprek tussen volwassenen en jongeren over sociale media en online seksuele weerbaarheid.

Er zijn verschillende partijen die trainingen en voorlichting aanbieden. Op de wegwijzer mensenhandel is een actueel overzicht van preventieprogramma’s op het gebied van weerbaarheid, seksueel grensoverschrijdend gedrag en loverboyproblematiek is beschikbaar. Voor het inschatten en bespreekbaar maken van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag is het Vlaggensysteem ontwikkeld. Lees meer over het Vlaggensysteem op de website van Movisie.

Werkt u in het onderwijs en vermoedt u dat er loverboys of lovergirls in of rond de school zijn? Kijk op de website van Stichting School en Veiligheid welke stappen u kunt nemen, en wanneer u de politie kunt inschakelen.

Vragen?

Josine Holdorp is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.