• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Producten en diensten

Recent verschenen

Recent verschenen
Publicatie

Kwaliteitsmodel

Het kwaliteitsmodel van het Nederlands Jeugdinstituut helpt gemeenten om in zes stappen zicht én grip te krijgen op de realisatie van hun transformatiedoelen.

Recent verschenen
Publicatie

Populatie-analyse in het onderwijs

Een school kan met een populatie-analyse de kenmerken en ondersteuningsbehoeften van jongeren in kaart brengen.

Recent verschenen
Publicatie

Handboek Methodisch Matchen

Dit handboek beschrijft de uitgangspunten van Methodisch Matchen en behandelt stap voor stap het proces van matching tussen kind of jongere en pleeggezin of gezinshuis.

Recent verschenen
Publicatie

Hoe zoeken en delen beleidsadviseurs van de gemeenten kennis?

Via de kennislemniscaat kunnen kennisorganisaties én gemeenten kennis op een toegankelijke manier verzamelen, ontwikkelen en beschikbaar maken.

Recent verschenen
Publicatie

Allemaal opvoeders

De brochure geeft tips en werkwijzen hoe je als opvoedprofessional samen met ouders en medeverzorgers kan werken aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen.

Recent verschenen
Publicatie

Collectieven tegen Kindermishandeling: opbrengsten en ervaringen

Recent verschenen
Publicatie

Sociale wijkteams en informele zorg

Hoe kunt u als professional van een sociaal wijkteam samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers? Deze brochure gaat kort in op de knelpunten die spelen en uitgebreid op de oplossingen die werken.

Recent verschenen
Publicatie

Kwetsbaar, 18 jaar en dan?

Voor kinderen in kwetsbare posities is 18 worden een stuk zwaarder dan voor andere kinderen. Hoe gaan andere Europese landen om met deze problematiek?

Recent verschenen
Publicatie

Familiegroepsplan in de jeugdbescherming

Onderzoek naar de effecten van de inzet van familienetwerkberaden binnen de jeugdbescherming.

Recent verschenen
Publicatie

Integraal werken in de wijk: good practices

Deze brochure voor professionals bevat een overzicht met praktijkvoorbeelden om mensen met lvb- of ggz-problematiek vroegtijdig te kunnen signaleren, bereiken en ondersteunen. De voorbeelden zijn voortgekomen uit het project ‘Integraal Werken in de Wijk' waarin diverse kenniscentra hun krachten bundelden.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.