• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Producten en diensten

Recent verschenen

Recent verschenen
Publicatie

Toeval bestaat niet

Goede voorbeelden van teams die aangeven dat samenwerking tussen actieve bewoners en het sociaal (wijk)team goed verloopt. In de vorm van vier verhalen over de waarde van gewone gesprekken, over kracht zien in kwetsbare mensen en over als team je plan trekken, samen met bewoners.

Publicatie

Placemat CAP-J

De placemat is een handige manier om de indeling van CAP-J altijd bij de hand te hebben, op het bureau of in de werktas!

Publicatie

Gebruikershandleiding CAP-J

Recent verschenen
Publicatie

Handreiking voor het evalueren van ondersteuning van leerlingen in het voortgezet onderwijs

Deze handreiking helpt scholen vo bij het effectief en doelmatig evalueren en verbeteren van de ondersteuning aan leerlingen.

Recent verschenen
Publicatie

Factsheet Veiligheid in verbinding

Handvatten en tips voor medewerkers uit het onderwijs, leerplicht, jeugdhulp, politie, justitie en gemeenten voor beter samenwerken rondom veiligheid voor jongeren.

Publicatie

Outcome in zicht: Monitoring door ontwikkelaars van interventies

Survey-onderzoek naar de vraag in hoeverre interventie-eigenaren uitkomsten van hun interventie monitoren.

Recent verschenen
Publicatie

Succesvolle aansluiting vo en jeugdhulp

Factsheet over de aansluiting tussen voortgezet onderwijs en jeugdhulp op gemeentelijk niveau.

Recent verschenen
Publicatie

Samen zorgen voor passend onderwijs

Factsheet over de verbinding van (voortgezet) speciaal onderwijs en jeugdhulp.

Recent verschenen
Publicatie

School en wijk in de praktijk: integraal arrangeren in Oost-Achterhoek

Praktijkvoorbeeld uit de regio Oost-Achterhoek. Oost-Achterhoek organiseert op een integrale manier de hulp en ondersteuning aan kinderen, jongeren en gezinnen, thuis én op school. In dit document laat het Nederlands Jeugdinstituut zien hoe zij dat doen.

Recent verschenen
Publicatie

School en wijk in de praktijk: ondersteuningsteam Oost-Achterhoek

Praktijkvoorbeeld uit de regio Oost-Achterhoek. Oost-Achterhoek organiseert op een integrale manier de hulp en ondersteuning aan kinderen, jongeren en gezinnen, thuis én op school. Dit voorbeeld laat de samenwerking zien tussen het Ondersteuningsteam Jeugd en Gezin en het (primair) onderwijs in de regio.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.