• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Producten en diensten

Recent verschenen

Recent verschenen
Publicatie

Collectieven tegen Kindermishandeling: opbrengsten en ervaringen

Recent verschenen
Publicatie

Sociale wijkteams en informele zorg

Hoe kunt u als professional van een sociaal wijkteam samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers? Deze brochure gaat kort in op de knelpunten die spelen en uitgebreid op de oplossingen die werken.

Recent verschenen
Publicatie

Kwetsbaar, 18 jaar en dan?

Voor kinderen in kwetsbare posities is 18 worden een stuk zwaarder dan voor andere kinderen. Hoe gaan andere Europese landen om met deze problematiek?

Recent verschenen
Publicatie

Integraal werken in de wijk: good practices

Deze brochure voor professionals bevat een overzicht met praktijkvoorbeelden om mensen met lvb- of ggz-problematiek vroegtijdig te kunnen signaleren, bereiken en ondersteunen. De voorbeelden zijn voortgekomen uit het project ‘Integraal Werken in de Wijk' waarin diverse kenniscentra hun krachten bundelden.

Recent verschenen
Publicatie

Lvb en ggz: publicatieoverzicht

De brochure bevat een overzicht met publicaties en websites voor professionals die werken met mensen met lvb- of ggz-problematiek. De publicaties bevatten handvatten of methodieken om mensen met deze problematiek vroegtijdig te kunnen signaleren, bereiken en ondersteunen. Het overzicht is voortgekomen uit het project ‘Integraal Werken in de Wijk’.

Recent verschenen
Publicatie

Zo sluiten basiszorg en specialistische jeugdhulp naadloos op elkaar aan

Gemeenten en professionals hebben in de praktijk verschillende manieren om de basiszorg op de specialistische zorg te laten aansluiten. Deze brochure bevat tips uit de praktijk voor gemeenten en professionals.

Recent verschenen
Publicatie

Zo zorg je dat kinderen veilig opgroeien

Veel professionals in wijkteams vinden het lastig om kindermishandeling te signaleren en bespreekbaar te maken in een gezin. Hoe voorkom en verbeter je onveilige opvoedsituaties? Deze vragen helpen je om te reflecteren op jouw competenties. Zo kom je erachter wat goed gaat en welke aspecten nog aandacht vragen.

Recent verschenen
Publicatie

Zo creëren professionals ruimte in jeugd- en wijkteams

Welke knelpunten ervaart de professional bij het creëren van ruimte in jeugd- en wijkteams? En hoe lossen ze dit op? Het Nederlands Jeugdinstituut sprak hierover met vijf jeugd- en wijkteams. In deze brochure staan tips.

Recent verschenen
Publicatie

Ouders en jongeren over integrale jeugdhulp

Negen ouders en vier jongeren werkten mee aan een peiling van hun behoeftes en ervaringen op het gebied van integrale jeugdhulp. Zij vulden een vragenlijst in en namen deel aan twee bijeenkomsten die het Nederlands Jeugdinstituut in september 2016 organiseerde.

Recent verschenen
Publicatie

Toeval bestaat niet

Goede voorbeelden van teams die aangeven dat samenwerking tussen actieve bewoners en het sociaal (wijk)team goed verloopt. In de vorm van vier verhalen over de waarde van gewone gesprekken, over kracht zien in kwetsbare mensen en over als team je plan trekken, samen met bewoners.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.