Voor en met gemeenten

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) is ervoor om samen met gemeenten te onderzoeken waar het (nog) beter kan. Bijvoorbeeld om beter zicht en grip te krijgen op de kwaliteit van uw jeugdveld, de overgang naar volwassenheid, de verbinding met (passend) onderwijs, en het versterken van preventie.

Foto Yamuna  Ditters

Inkoop jeugdhulp voor gemeenten

Welke inkoopprocedures kunt u gebruiken om afspraken te maken met aanbieders van jeugdhulp? En past het Zeeuwse model ook bij uw gemeente? En welke kwaliteitseisen stellen gemeenten?

Jeugdhulp in gezinsvormen

Bij een uithuisplaatsing hebben gemeenten de opdracht om kinderen bij voorkeur onder te brengen in een pleeggezin of gezinshuis. Deze alternatieve vormen van opvang heten 'jeugdhulp in gezinsvormen'. Onder dit begrip vallen ook preventieve vormen zoals steungezinnen, buurtgezinnen en meeleefgezinnen.

Veelgestelde vragen over de jeugdsector

Voor raadsleden en wethouders

Welke vormen van jeugdhulp zijn er?
Wat zijn de meest voorkomende problemen bij jongeren?
Waar is de gemeente nu verantwoordelijk voor?
Hoe kunnen gemeenten werk maken van preventie?

De antwoorden op deze en andere veel gestelde vragen op een rij:

Kennis en ondersteuning

Wij beschikken over actuele kennis die gemeenten goed kunnen gebruiken en bieden ondersteuning bij de toepassing ervan:

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies