• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Trainingen

Oog voor interactie: train-de-trainer voor stafmedewerkers

Foto Liesbeth Zaaijer-Duijvelshoff

Open inschrijving

De training Oog voor interactie versterkt de interactievaardigheden en de taal die pedagogisch medewerkers (pm'ers) in hun werk met kinderen gebruiken. Deze train-de-trainer is bedoeld voor stafmedewerkers binnen peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en locaties voor voor- en vroegschoolse educatie die de training Oog voor interactie voor pm'ers zelfstandig willen uitvoeren.


Data:

Start 8-11-2017 
(Utrecht) tijd: 13.00 - 16.30

woensdag 29-11-2017
woensdag 13-12-2017
woensdag 10-01-2018
woensdag 31-01-2018

Duur:
 • 5 dagdelen van elk 3,5 uur
 • Eenmalig telefonisch contact voor intervisie
 • Tijdsbestek circa 10 weken.
Kosten:

€ 2.000 per deelnemer, inclusief trainingsmateriaal

Groepsgrootte:

Maximaal 16 deelnemers

Kwalificatie:

Deelnemers die de train-de-trainer succesvol afronden, ontvangen een Certificaat Oog voor Interactie staftrainer en worden bij het Nederlands Jeugdinstituut geregistreerd als 'Gecertificeerd trainer'. Deze registratie heeft een geldigheidsduur van 2 jaar en vervalt automatisch.

Interesse?

Neem contact op voor een in-service aanbod van deze train-de-trainer of een aanbod voor diverse organisaties binnen één regio.


Bekijk de positieve reacties in deze video en lees Trainingen Oog voor interactie goed gewaardeerd.

Doelgroep

Stafmedewerkers in peuterspeelzaalwerk, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderbureau en voor- en vroegschoolse educatie/vve, die de training Oog voor interactie voor pedagogische medewerkers (pm'ers) in hun eigen organisatie uitvoeren.

Deelnemers aan de train-de-trainer moeten aan de volgende eisen voldoen:

 • hbo werk- en denkniveau (taalniveau 3F)
 • minimaal twee jaar werkervaring op stafniveau in een kinderopvangorganisatie
 • ervaring met het geven van tenminste twee verschillende trainingen/cursussen aan pedagogisch medewerkers (kdv/psz/bso/go)
 • ervaring met coaching en werkbegeleiding aan pedagogisch medewerkers (kdv/psz/bso/go)
 • ervaring met video-feedback als vorm van deskundigheidsbevordering.

Inhoud

In de train-de-trainer krijgen de deelnemers de noodzakelijke bagage voor het zelfstandig uitvoeren van de training door:

 • overdracht van wetenschappelijke kennis die in de training is verwerkt
 • overdracht van de trainingsinhoud en oefenen met praktische onderdelen
 • het begeleiden van deelnemers bij het kijken naar zichzelf door middel van een praktische opdracht
 • implementatie en borging van het geleerde in de organisatie.

De train-de-trainer bestaat uit vijf bijeenkomsten van 3,5 uur en een coachingsmoment.

 • Wij hebben met alle deelnemers persoonlijk contact vóór en tijdens de training, zodat wederzijdse verwachtingen helder zijn.
 • Deelnemers krijgen tijdens de trainingsperiode één van de trainers als coach aangewezen voor intervisie en feedback.
 • Na deelname kunnen stafmedewerkers met weinig video-feedbackervaring een eerste training voor pedagogisch medewerkers uitvoeren in samenwerking met een licentiehouder.

Aanmelden

Deze training is alleen te volgen met subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

LET OP: Het subsidieplafond voor de derde subsidieperiode is bereikt. Het derde aanvraagtijdvak voor deze subsidieregeling is inmiddels gesloten. Het vierde aanvraagtijdvak start januari 2018.

Subsidie

Via de subsidieregeling Taal- en interactievaardigheden is 2.000 euro subsidie per deelnemer beschikbaar. LET OP: u kunt de training alleen volgen met een subsidietoekenning vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

1. Vraag subsidie aan
2. Meld u aan

Houd rekening met de kosten die een interne staftrainer per cursist/deelnemer aan het NJi afdraagt. Hiervoor heeft u de keuze uit twee opties:

Jouw cursisten maken gebruik van het originele trainingsmateriaal, maar nemen niet deel aan het kwaliteits- en monitorsysteem van het Nederlands Jeugdinstituut.

De afdracht van 26,50 euro per cursist dekt de kosten van:

 1. Aanmelding / registratie van staftrainer en cursisten bij het Nederlands Jeugdinstituut (kwantitatieve monitoring)
 2. Levering van het 'Oog voor Interactie Werkboek voor cursisten 0-4 / 4-12' voor alle cursisten op de trainingslocatie

De gecertificeerde stafmedewerker wordt (gratis) op de hoogte gehouden van updates van het trainingsmateriaal.

Optioneel
Toegang tot de TOA-taaltoets (15 euro per getrainde pedagogisch medewerker) bij onze projectpartner ROC van Amsterdam.

Jouw cursisten maken gebruik van het originele trainingsmateriaal én nemen deel aan het kwaliteits- en monitorsysteem van het Nederlands Jeugdinstituut.

De afdracht van 106,50 euro per cursist dekt de kosten van:

 1. Aanmelding / registratie van staftrainer en cursisten bij het Nederlands Jeugdinstituut (kwantitatieve monitoring)
 2. Levering van het 'Oog voor Interactie Werkboek voor cursisten 0-4 / 4-12' voor alle cursisten op de trainingslocatie
 3. Bewijs van Deelname voor cursisten 'Oog voor interactie - pedagogisch medewerker' (op naam)
 4. Deelname aan evaluatie en feedback voor het volmonitoren van kwaliteit en implementatie; trainer en organisatie krijgen hiervan rapportage. (kwalitatieve monitoring)

De gecertificeerde stafmedewerker neemt (gratis) deel aan Oog voor interactie-studiedagen voor intervisie en updates van het trainingsmateriaal. De registratie wordt na 2 jaar geëvalueerd en op grond van prestatie en aanwezigheid op studiedagen voor eenzelfde periode verlengd.

Optioneel
Toegang tot de TOA-taaltoets (15 euro per getrainde pedagogisch medewerker) bij onze projectpartner ROC van Amsterdam.

Vragen?

Voor vragen over de subsidieregeling verwijzen wij u door naar

Ontwikkeld door

Oog voor interactie is ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut in samenwerking met het ROC van Amsterdam en is onderdeel van de subsidieregeling Taal- en interactievaardigheden van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Vergelijkbare trainingen:

Facebook Oog voor interactie


Annuleren, voorwaarden en klachten

Op onze trainingen zijn de trainingsvoorwaarden en het klachtenreglement van toepassing. Lees meer

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.