Producten en diensten

Onze trainingen A-Z


 • Aan de slag met een richtlijn voor jeugdhulp en jeugdbescherming

  Wilt u gaan werken met een richtlijn voor jeugdhulp en jeugdbescherming? Tijdens deze workshop maakt u op een interactieve manier kennis met een inhoudelijke richtlijn naar keuze.


 • Basistraining Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

  Wilt u als pedagogisch medewerker een sterke basis ontwikkelen voor de kinderen in de voorschoolse periode? U leert door interactie en spel de ontwikkeling van jonge kinderen te ondersteunen en te stimuleren.


 • Kaleidoscoop in de buitenschoolse opvang - 5-daagse training

  Kaleidoscoop is een educatieve methode voor jonge kinderen. Wilt u de ontwikkeling van kinderen stimuleren en begeleiden? Leer Kaleidoscoop toe te passen in de buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Het uitgangspunt is het actief spelende en lerende kind.


 • Kaleidoscoop in kinderdagverblijven - 10-daagse training

  Kaleidoscoop is een educatieve methode voor jonge kinderen. Wilt u de ontwikkeling van kinderen stimuleren en begeleiden? Leer Kaleidoscoop toe te passen in het kinderdagverblijf. Het uitgangspunt is het actief spelende en lerende kind.


 • Kaleidoscoop KIT-training - 6-daagse training

  U staat op de groep samen met een collega die al opgeleid is in Kaleidoscoop? Volg dan onze Kaleidoscoop Implementatie Training (KIT). In deze  training leert u de werkwijze van Kaleidoscoop kennen en toepassen in de praktijk. U ontvangt het KIT-certificaat en bent bevoegd voor het werken in vve-groepen. Uitgangspunt is het actief spelende en lerende kind.


 • Kaleidoscoop KOP-training - 6-daagse training

  Kaleidoscoop is een educatieve methode voor jonge kinderen. Wilt u de ontwikkeling van kinderen stimuleren en begeleiden? Leer Kaleidoscoop toe te passen in de kinderopvang en voorschoolse educatie met kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Deze training is het vervolg op de Basistraining VVE, module 1 en 2.


 • Kaleidoscoop voor- en vroegschoolse educatie - 12-daagse training

  Kaleidoscoop is een educatieve methode voor jonge kinderen. Werkt u in de kinderopvang, voorschool of basisonderwijs, maar bent nog niet opgeleid voor vve? Met deze training leert u de werkwijze van Kaleidoscoop kennen en uitvoeren in de praktijk.


 • Kindveiligheid voor wijkteamprofessionals

  Vindt u het lastig om de gevolgen van huiselijk geweld of kindermishandeling te signaleren en dit bespreekbaar te maken in het gezin om erger te voorkomen? We trainen u met behulp van een reflectietool.


 • Ondersteuningspakket monitor pleegzorg

  Wilt u gaan werken met de monitor pleegzorg? Wilt u goed voorbereid aan de slag en advies krijgen bij de implementatie? Maak dan gebruik van het ondersteuningspakket monitor pleegzorg.


 • Oog voor interactie: train-de-trainer voor licentiehouders

  Betere taal- en ontwikkelingsstimulering in de kinderopvang door de training Oog voor interactie, wilt u daar ook aan bijdragen? Deze train-de-trainer is bedoeld voor professionals die, als zelfstandige of in dienstverband, de training Oog voor interactie voor pedagogische medewerkers zelfstandig willen uitvoeren.


 • Oog voor interactie: train-de-trainer voor stafmedewerkers

  Wilt u bijdragen aan verdere professionalisering van de kinderopvang? Deze train-de trainer is voor stafmedewerkers binnen peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en locaties voor voor- en vroegschoolse educatie, die de training Oog voor interactie voor pedagogische medewerkers zelfstandig willen uitvoeren.


 • Oog voor interactie: voor pedagogisch medewerkers

  U werkt in de kinderopvang. Dan weet u dat interactie met kinderen erg belangrijk is voor een goede ontwikkeling van de kinderen. Met de training Oog voor interactie leert u als pedagogisch medewerker op een goede manier contact maken en de interactie met kinderen verder te verbeteren.


 • Ouderschap Blijft

  Ouderschap Blijft is een methodiek waarin ouderschapsbemiddeling en omgangsbegeleiding centraal staan. U leert tijdens deze training motiverende en oplossingsgerichte gespreksvaardigheden toepassen om ouders en kinderen bij een conflictscheiding te ondersteunen.


 • Problemen van kinderen en ouders indelen (CAP-J)

  Wilt u leren hoe u problemen van kinderen, jongeren en ouders in kunt delen? In deze training maakt u kennis met het Classificatiesysteem Aard Problematiek – Jeugd (CAP-J).


 • Problemen van kinderen en ouders indelen (CAP-J) en ernsttaxatie (STEP)

  Wilt u leren hoe u problemen van kinderen, jongeren en ouders in kunt delen en taxeren? In deze training maakt u kennis met het Classificatiesysteem Aard Problematiek – Jeugd (CAP-J) en het Standaard Taxatie Ernst Problematiek (STEP).


 • Reflecteren met je team! Train-de-trainer dag

  Wil jij leren wat werkt bij reflectie? Je reflectievaardigheden en die van collega's vergroten? Vraag je je af hoe je je team meekrijgt? Wij laten zien dat reflecteren op wat je doet gevarieerd, eenvoudig en leuk kan zijn.


 • ReflectieLab

  Bent u professional in het sociaal domein en wilt u leren reflecteren om u blijvend te ontwikkelen? Doe dan mee aan het ReflectieLab.


 • Ruimte voor de professional in de wijk

  Er wordt veel verwacht van professionals in jeugd- en wijkteams. Maar hoeveel ruimte heeft u feitelijk als professionals in de praktijk? Reflecteren is een eerste stap om bewust te worden van uw drempels en uitdagingen. Met deze reflectietool staat het reflecteren en het onderling uitwisselen van ervaringen centraal.


 • Samen beslissen over passende hulp in de wijk

  Ouders en kinderen hebben recht op heldere en goed onderbouwde adviezen en besluiten, die hulpverleners zoveel mogelijk samen met hen nemen. Maar dat is soms moeilijk. Hoe doet u dat, gezamenlijk beslissen? En wat te doen als het onmogelijk lijkt om met ouders samen te werken? We gaan tijdens deze training met elkaar aan de slag over gezamenlijke besluitvorming.


 • Vind de weg door het woud aan richtlijnen

  Wilt u verschillende richtlijnen naast elkaar toepassen in de dagelijkse praktijk? Tijdens deze workshop gaat u hiermee aan de slag aan de hand van een casus.


 • VVE Thuis

  Wilt u de ouderbijeenkomsten van VVE Thuis gaan uitvoeren? Dan is deze training vereist. VVE Thuis wil de onderwijskansen van kinderen tussen 3 en 6 jaar vergroten.


 • Werken met baby's

  Wilt u de Werken met baby’s-training geven aan pedagogisch medewerkers in de kinderopvang? U maakt in deze training kennis met interactievaardigheden specifiek voor de babyopvang.


 • Werken met baby's - voor beroepskrachten

  Bent u pedagogisch medewerker en wilt u de kwaliteit van babyopvang verbeteren? U leert volgens het principe van 'ervarend leren'. Na afloop van de training weet u wat belangrijk is bij de opvang van baby's.


 • Zicht op veiligheid

  Wilt u beleid rond de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen uw organisatie vormgeven? Deze training biedt u een gestructureerde werkwijze om de veiligheid van cliënten in de jeugdzorg te waarborgen in beleid en praktijk.


 • Zorgvuldig beslissen in onveilige opvoedsituaties en gebruik van de LIRIK

  Zoekt u extra houvast bij het inschatten van de veiligheid van kinderen in het gezin? Deze training helpt u bij het leren maken van veiligheids- en risicotaxaties.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies