• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Producten en diensten

Pas verschenen

omslag Kwaliteitskompas geeft richting aan het sociaal domein

Kwaliteitskompas geeft richting aan het sociaal domein

Het Kwaliteitskompas in de praktijk in Culemborg en Rotterdam.

omslag Van gebiedsregisseur tot informatieanalist

Van gebiedsregisseur tot informatieanalist

Met het integraal werken in de wijk zijn er nieuwe functies ontstaan. Deze publicatie beschrijft een aantal voorbeelden. 

omslag Werkprogramma 2018 Integraal werken in de wijk

Werkprogramma 2018 Integraal werken in de wijk

Het rapport beschrijft wat er sinds 2016 is gedaan op het gebied van 'integraal werken in de wijk en waar op voort wordt gebouwd.

omslag Kennisbouwstenen voor professionals die integraal werken in de wijk

Kennisbouwstenen voor professionals die integraal werken in de wijk

Deze publicatie bevat een overzicht met onderwerpen waarover wijkteams kennis moeten hebben.

omslag Inspirerende initiatieven voor vluchtelingenkinderen

Inspirerende initiatieven voor vluchtelingenkinderen

Een overzicht van vijftien succesvolle initiatieven om gevluchte kinderen en hun gezinnen in Nederland te helpen.

omslag Wat werkt bij integraal werken in de wijk

Wat werkt bij integraal werken in de wijk

Deze publicatie legt uit wat onder het begrip integraal werken wordt verstaan en hoe het bij kan dragen aan betere hulpverlening. 

omslag Meldcode en signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld

Meldcode en signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld

Deze factsheet gaat over hoe je als gemeente kunt bevorderen dat professionals in staat zijn tijdig signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld op te vangen en adequaat te handelen.

omslag High Five Quality Scan

High Five Quality Scan

Met de High Five Quality Scan kunnen kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en IKC’s hun interne kwaliteit op vijf thema’s te evalueren en verbeteren.

omslag Participatie van jongeren met psychische problemen

Participatie van jongeren met psychische problemen

Deze publicatie bevat informatie, praktijkvoorbeelden en tips gebaseerd op de peerlearning 'Participation of young people with mental health issues' die in 2016 en 2017 met negen Europese landen plaatsvond.

omslag Op weg naar nog effectievere ondersteuning en hulpverlening voor Rijnmondse mbo-studenten

Op weg naar nog effectievere ondersteuning en hulpverlening voor Rijnmondse mbo-studenten

Dit onderzoek geeft inzicht in de (jeugd)hulpverlenings- en ondersteuningsbehoeften van mbo-studenten in de RMC regio Rijnmond en hoe deze ondersteuning en (jeugd)hulpverlening optimaal georganiseerd kan worden binnen realistische financiële kaders.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.