Producten en diensten

Pas verschenen

omslag Outcome-indicatoren in de jeugdhulp

Outcome-indicatoren in de jeugdhulp

In deze rapportage leest u in hoeverre jeugdhulpaanbieders en gemeenten de outcome-indicatoren voor de jeugdhulp gebruiken.

omslag Zicht op outcome in de jeugdbescherming en de jeugdreclassering

Zicht op outcome in de jeugdbescherming en de jeugdreclassering

Deze publicatie beschrijft voorgestelde outcome-indicatoren voor de jeugdbescherming en de jeugdreclassering, bedoeld om de resultaten te monitoren van de inzet van gecertificeerde instellingen.

omslag Wat professionals moeten weten over privacy bij samenwerking onderwijs en jeugdhulp

Wat professionals moeten weten over privacy bij samenwerking onderwijs en jeugdhulp

Bij samenwerking tussen scholen en partners uit de jeugdhulp zijn er veel vragen over bescherming van de privacy, zeker nu de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking is getreden.

omslag Handreiking gegevensuitwisseling

Handreiking gegevensuitwisseling

Deze handreiking geeft uitleg over welke informatie welke partijen met elkaar kunnen delen, waarbij privacy niet wordt gezien als een obstakel, maar als een hulpmiddel in de samenwerking met ouders en leerling.

omslag Zo werkt u met het Kwaliteitskompas

Zo werkt u met het Kwaliteitskompas

Het Kwaliteitskompas is een instrument voor gemeenten die samen met hun partners willen sturen op de resultaten van jeugdzorg, inclusief opvoedondersteuning en preventie.

omslag Verrassend passend

Verrassend passend

Acht praktijkvoorbeelden van innovatieve samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp, met een nabeschouwing over de werkzame factoren.

QALY als maat voor kosteneffectiviteit in het jeugddomein

Gemeenten en aanbieders van jeugdhulp zijn steeds meer met elkaar in gesprek over kosteneffectiviteit. Quality-Adjusted Life Year (QALY) is daarbij een veelgebruikte maat. Lees hier over het bereken van de QALY, de formule en  het gebruik.

Kernbegrippen van kosteneffectiviteit

Gemeenten en aanbieders van jeugdhulp zijn steeds meer met elkaar in gesprek over kosteneffectiviteit. Hier vindt u uitleg over veelgebruikte begrippen, zoals iker, ikur, QALY, referentiewaarde, referentieprijs, ziektelast en onzekerheidsanalyse.

Soorten onderzoek naar kosteneffectiviteit

Gemeenten en aanbieders van jeugdhulp zijn steeds meer met elkaar in gesprek over kosteneffectiviteit. Dit overzicht gaat over daarbij gebruikte analyses, zoals maatschappelijke kosten-batenanalyse (mkba), maatschappelijke businesscase, SROI, kosteneffectiviteitsanalyse (kea) en kostenutiliteitsanalyse (kua).

omslag Quickscan Inzet van zorg in onderwijstijd bij 90 scholen voor speciaal onderwijs

Quickscan Inzet van zorg in onderwijstijd bij 90 scholen voor speciaal onderwijs

De uitkomsten van deze Quickscan kunnen benut worden om met betrokkenen uit het veld, zowel vanuit de zorg als vanuit het (speciaal) onderwijs en met gehandicapten- en ouderorganisaties te werken aan een pakket van maatregelen dat in samenhang de financiering en organisatie van de zorg in onderwijstijd vereenvoudigt.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies