• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Producten en diensten

Pas verschenen

Pas verschenen

Actief leren met Kaleidoscoop

Actief leren met Kaleidoscoop staat vol met actuele en herkenbare praktijkvoorbeelden over hoe je actief en zelfstandig leren ondersteunt.

Pas verschenen

Opvoeden in een nieuw land

Handreiking voor informele opvoedondersteuning bij vluchtelingengezinnen.

Pas verschenen

Alle leerlingen binnenboord

In dit magazine lees je over de aanpak en methoden in diverse schoolse en bovenschoolse voorzieningen in Nederland.

Pas verschenen

Samen werken aan jeugdbescherming

Rapport met de resultaten van het SWING-programma.

Pas verschenen

School en wijk in de praktijk: Voortgezet onderwijs en jeugdhulp in Utrecht

In deze brochure beschrijft het Nederlands Jeugdinstituut de 'kernpartneraanpak' in Utrecht, waar naast de kernteams op de scholen ook een stedelijk vo-team jeugd en gezin is opgezet.

Pas verschenen

Onderwijs en jeugdhulp in verbinding

Om de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp te versterken is het belangrijk dat men weet wat de ander te bieden heeft en wat men van elkaar nodig kan hebben.

Pas verschenen

Zelfredzaamheidschaal voor jeugdigen (ZRJ)

Deze handleiding helpt professionals bij het in kaart brengen van de zelfredzaamheid van kinderen, jongeren en ouders, voor alle belangrijke levensdomeinen.

Pas verschenen

Veiligheid en risico's inschatten: wat helpt?

Rapport met antwoorden op de belangrijkste vragen rond risicotaxatie en een overzicht van onderzoek naar Nederlandse risicotaxatie-instrumenten.


Pas verschenen

Draaiboek voor bijeenkomst Samen in de Wijk

Met dit draaiboek kunt u een bijeenkomst organiseren waarin u met samenwerkingspartners stappen zet om de samenwerking vorm te geven.

Pas verschenen

Hoe pak je loverboyproblematiek aan?

Checklist voor gemeenten om na te gaan of de aanpak van loverboyproblematiek in hun gemeente op orde is en op welke punten nog acties nodig zijn.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.