• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Producten en diensten

Pas verschenen

omslag Beter in Beeld

Beter in Beeld

Dit onderzoek heeft als doel meer zicht te bieden op de jongvolwassenen die voor hun 18e te maken hadden met een jeugdbeschermings- en/of jeugdreclasseringsmaatregel en die na het bereiken van de 18-jarige leeftijd nog brede ondersteuning kunnen gebruiken op verschillende terreinen.

omslag Kwetsbaar, 18 jaar en dan?

Kwetsbaar, 18 jaar en dan?

Voor kinderen in kwetsbare posities is 18 worden een stuk zwaarder dan voor andere kinderen. Hoe gaan andere Europese landen om met deze problematiek?

omslag Overgewicht. Wat werkt bij kinderen en jongeren met overgewicht en obesitas?

Overgewicht. Wat werkt bij kinderen en jongeren met overgewicht en obesitas?

Dit rapport beschrijft de rol van opvoeding en psychosociale factoren binnen interventies voor kinderen en jongeren met overgewicht, met aanbevelingen voor professionals.

omslag Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht: kansrijk?

Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht: kansrijk?

De zeven werkzame elementen van het programma Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG) zijn samengevat in deze publicatie.

omslag Betere hulp aan mbo-studenten met psychische problemen

Betere hulp aan mbo-studenten met psychische problemen

Deze publicatie beschrijft best practices om de mentale gezondheid van mbo-studenten te verbeteren. 

omslag OplossingenLab bruist en borrelt

OplossingenLab bruist en borrelt

De publicatie beschrijft mogelijke oplossingen voor de knelpunten die zich voordoen bij de organisatie en financiering van onderwijs-zorgarrangementen.

omslag Doen wat nodig is bij kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld

Doen wat nodig is bij kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld

Hoe ver zijn gemeenten het realiseren van een integrale, multidisciplinaire en systeemgerichte aanpak van complexe kindermishandeling en huiselijk en/of seksueel geweld?

omslag Monitor Gemeentelijke zorginkoop 2018

Monitor Gemeentelijke zorginkoop 2018

Deze onderzoeksrapportage beschrijft hoe gemeenten Wmo-voorzieningen en jeugdhulp inkopen; een bijbehorende factsheet geeft een overzicht van het inkoopproces.

omslag Pleegzorg na 18 jaar

Pleegzorg na 18 jaar

Deze factsheet bevat achtergrondinformatie en tips die gemeenten helpen de verlenging van pleegzorg tot 21 jaar in praktijk te brengen.

Veelgestelde vragen over de jeugdsector

Een introductie voor nieuwe raadsleden en wethouders in de jeugdsector, de Jeugdwet, rol van de gemeenten en financiering van de jeugdhulp.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.