• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Producten en diensten

Pas verschenen

Pas verschenen

Draaiboek voor bijeenkomst Samen in de Wijk

Met dit draaiboek kunt u een bijeenkomst organiseren waarin u met samenwerkingspartners stappen zet om de samenwerking vorm te geven.

Pas verschenen

Hoe pak je loverboyproblematiek aan?

Checklist voor gemeenten om na te gaan of de aanpak van loverboyproblematiek in hun gemeente op orde is en op welke punten nog acties nodig zijn.

Pas verschenen

Eigen kracht versterken van jeugd en ouders

Rapport met resultaten van literatuurstudie naar onderwerp eigen kracht van jeugd en ouders.

Pas verschenen

Moeders steunen en versterken andere moeders

Factsheet over de successen en het bereik van het project Moeders Informeren Moeders.

Pas verschenen

Kenniskaart 'Kwaliteit verbinding onderwijs en jeugdhulp'

De kenniskaart 'Kwaliteit verbinding onderwijs en jeugdhulp' biedt praktische tips en tools voor een sterk jeugd- en onderwijsbeleid.

Pas verschenen

Schoolmaatschappelijk werk: sterk in preventie

Deze publicatie geeft een sfeerimpressie van de themabijeenkomst die het Nederlands Jeugdinstituut in samenwerking met de BPSW en Sociaal Werk Nederlanden op 18 mei 2017 organiseerde, met daarnaast een uitgebreide beschrijving van vijf voorbeelden uit de praktijk.

Pas verschenen

Richtlijn Fysiek beperkend handelen en/of vrijheidsbeperkende maatregelen binnen het onderwijs

In deze richtlijn beschrijven we bouwstenen om te komen tot gezamenlijke afspraken. Doel is uiteindelijk dat leerkrachten en overige personeelsleden in de school zich toegerust en handelingsbekwaam voelen in situaties waar de veiligheid van de leerling en/of diens omgeving in het geding is.

Pas verschenen

Outcome-sturing in de jeugdhulp

De publicatie biedt gemeenten en aanbieders inzicht in de wijze waarop drie indicatoren (uitval van cliënten, tevredenheid van cliënten en doelrealisatie van de hulp) zijn te operationaliseren, gebaseerd op pilots in vijf regio’s.

Pas verschenen

Betrokkenheid als kompas

Pas verschenen

Actief lerend de wereld ontdekken

In deze publicatie houden we een pleidooi het spel van kinderen, essentieel voor hun brede ontwikkeling, serieus te nemen, en de rol van de professional minstens zo serieus te nemen.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.