• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Producten en diensten

Pas verschenen

omslag Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

De kinderopvang kan vluchtelingenkinderen een goede start geven door hun ouders te betrekken bij de zorg. 

omslag Deskundigheidsbevordering en methodieken

Deskundigheidsbevordering en methodieken

Deze brochure richt zich op deskundigheidsbevordering van de kinderopvangmedewerkers die werken met vluchtelingenkinderen.

omslag Anderstaligheid en opvallend gedrag van kinderen

Anderstaligheid en opvallend gedrag van kinderen

Deze brochure bevat praktijkervaringen van kinderopvangaanbieders die te maken hebben met vluchtelingenkinderen.

omslag Achtergrond vluchtelingenkinderen

Achtergrond vluchtelingenkinderen

Om als pedagogisch medewerker de vluchtelingenkinderen en hun ouders zo goed mogelijk te kunnen begeleiden is het handig om iets te weten over de achtergrond van deze gezinnen.

omslag Samen kom je verder!

Samen kom je verder!

Hoe geven intern begeleiders en jeugdhulpverleners hun samenwerking op school vorm?

omslag Mediawijsheid bij kinderen met een lvb

Mediawijsheid bij kinderen met een lvb

Dit rapport geeft inzicht in hoe momenteel wordt omgegaan met kinderen met een lvb en hun mediagebruik in het (speciaal) onderwijs en de zorgsector in Nederland.

omslag Focus op leervaardigheden. Verborgen en nieuwe schatten van Kaleidoscoop

Focus op leervaardigheden. Verborgen en nieuwe schatten van Kaleidoscoop

In het programma Kaleidoscoop zit aandacht voor de executieve functies integraal maar deels ook impliciet opgenomen in de werkwijze

omslag Opvoedsteun

Opvoedsteun

In dit literatuuronderzoek staat beschreven wat bekend is in de literatuur over de effecten van universele en selectieve opvoedprogramma's.

omslag Polarisatie, radicalisering, extremisme en mediaopvoeding

Polarisatie, radicalisering, extremisme en mediaopvoeding

Deze factsheet bevat tips en aandachtspunten waarmee opvoeders de polariserende invloed van media kunnen verminderen en deze juist als positief in de opvoeding kunnen benutten.

omslag Beter in Beeld

Beter in Beeld

Dit onderzoek heeft als doel meer zicht te bieden op de jongvolwassenen die voor hun 18e te maken hadden met een jeugdbeschermings- en/of jeugdreclasseringsmaatregel en die na het bereiken van de 18-jarige leeftijd nog brede ondersteuning kunnen gebruiken op verschillende terreinen.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies