Producten en diensten

Children and youth support and care in the Netherlands

Het jeugdstelsel in Nederland ondergaat momenteel een grote verandering. Sinds januari 2015 zijn alle 393 gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp- en jeugdzorgvoorzieningen, van preventieve hulp tot kinderbeschermingsmaatregelen voor alle kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar, inclusief de voorzieningen voor hun psychische gezondheid. Het nieuwe jeugdzorgsysteem moet efficiënter, samenhangender en meer kosteneffectief worden. De focus op preventie, de eigen kracht van jeugd en hun ouders, ondersteuning in een vroege fase, zorg op maat en een betere samenwerking tussen beroepskrachten moeten het gebruik van specialistische zorg verminderen.

Deze Engelstalige factsheet geeft de internationale lezer een inkijk in het nieuwe Nederlandse jeugdstelsel, de nieuwe Jeugdwet die van kracht is sinds januari 2015 en de redenen waarom deze veranderingen noodzakelijk werden.


Titel:
Children and youth support and care in the Netherlands
Auteur:
Hilverdink, P., W. Daamen en C. Vink
Jaar:
Type:
Factsheet
Omvang:
8 pagina's
Children and youth support and care in the Netherlands

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies