• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
omslag High Five Quality Scan
Pas verschenen

High Five Quality Scan

Met de High Five Quality Scan kunnen kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en IKC’s hun interne kwaliteit op vijf thema’s te evalueren en verbeteren.

omslag Op weg naar nog effectievere ondersteuning en hulpverlening voor Rijnmondse mbo-studenten
Pas verschenen

Op weg naar nog effectievere ondersteuning en hulpverlening voor Rijnmondse mbo-studenten

Dit onderzoek geeft inzicht in de (jeugd)hulpverlenings- en ondersteuningsbehoeften van mbo-studenten in de RMC regio Rijnmond en hoe deze ondersteuning en (jeugd)hulpverlening optimaal georganiseerd kan worden binnen realistische financiële kaders.

omslag Hoe ervaren de samenwerkingsverbanden passend onderwijs de samenwerking met gemeenten en jeugdhulpinstellingen?
Pas verschenen

Hoe ervaren de samenwerkingsverbanden passend onderwijs de samenwerking met gemeenten en jeugdhulpinstellingen?

Hoe ervaren de samenwerkingsverbanden passend onderwijs de samenwerking met gemeenten en jeugdhulpinstellingen?

omslag Pedagogisch perspectief op drie IKK-maatregelen
Pas verschenen

Pedagogisch perspectief op drie IKK-maatregelen

De wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang/ IKK: Wat kan de ondernemer verwachten aan ‘pedagogische winst’?

omslag Opgroeien en opvoeden in armoede
Pas verschenen

Opgroeien en opvoeden in armoede

Deze publicatie beschrijft de leefsituatie van kinderen in armoede en de gevolgen op hun welbevinden. 

omslag Leiding geven aan transformatie
Pas verschenen

Leiding geven aan transformatie

Om de transformatie in de jeugdsector en in het sociaal domein te bereiken, is ‘transformationeel leiderschap’ nodig.

omslag Passend Verrassend deel 2
Pas verschenen

Passend Verrassend deel 2

In dit boek vertellen medewerkers van samenwerkingsverbanden en scholen (po, vo en (v)so), ouders, gemeenten en medewerkers jeugdzorg openhartig over de manier waarop zij bezig zijn met passend onderwijs.

omslag De kracht van een goede partnerrelatie tussen ouders
Pas verschenen

De kracht van een goede partnerrelatie tussen ouders

Deze factsheet beschrijft hoe een gemeente preventieve ondersteuning kan bieden aan ouders en in kan zetten op het versterken van de partnerrelatie.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.