• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Producten en diensten

Opstellen en monitoren van prestatie-indicatoren (kpi's)

U wilt meten hoe effectief uw jeugdbeleid is. Daarom is het zaak om goede prestatie-indicatoren op te stellen. Maar wat zijn goede indicatoren en hoe monitor je deze? Het Nederlands Jeugdinstituut ondersteunt uw gemeente bij het succesvol opstellen, invoeren en monitoren van uw prestatie-indicatoren. Zo maakt u de maatschappelijke effecten van gemeentelijke jeugdhulp en wijkteams meetbaar.

Advies over prestatie-indicatoren jeugdhulp

Foto Erik Jan de Wilde

Het Nederlands Jeugdinstituut geeft gemeenten advies over de uitgangspunten en manier van monitoren van de gemeentelijke jeugdhulp. Onze adviseurs helpen u inzicht te krijgen in:

  • De overlap en verschillen tussen indicatoren op deelsectoren. Dit vertalen we in een basisset indicatoren voor zowel het wijkteam als de intensieve zorg.
  • Het ideale instrumentarium en de optimale werkwijze van meten voor uw gemeente.
  • De kwaliteitseisen die u kunt stellen aan zorgaanbieders.

Ondersteuning bij invoering van prestatie-indicatoren

Foto Erik Jan de Wilde

Het Nederlands Jeugdinstituut ondersteunt gemeenten bij de invoering van prestatie-indicatoren. Om deze succesvol te implementeren beginnen we met een nulmeting. We brengen in kaart wat werkt en wat niet. Het NJi levert een monitoring-raamwerk op. Hierin staat vastgelegd voor welke diensten en producten van de uitvoerende organisaties er metingen worden verricht. Er staan in welke meetinstrumenten hiervoor worden gebruikt en in welke registratiesystemen de metingen worden vastgelegd.

Monitoring prestatie-indicatoren jeugdzorg

Foto Karlijn  Stals

Wanneer de prestatie-indicatoren succesvol zijn ingevoerd, moet de monitoring van deze indicatoren worden ingebed in de dagelijkse werkwijze van de wijkteams. Zo heeft u snel inzicht in mogelijke verbeterpunten. Het NJi helpt u daarbij. Dit doen we onder meer door:

  • scholing in het werken met vragenlijsten
  • training in aansturing op kernprocessen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.