• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Stapprogramma's en VVE Thuis

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft verschillende gezinsgerichte programma's die de onderwijskansen van jonge kinderen met laagopgeleide ouders vergroten. De Stapprogramma's hebben aantoonbaar positieve effecten op de ontwikkeling van de kinderen en de interactievaardigheden van hun ouders. Het programma VVE Thuis sluit aan bij de thema's van erkende programma's in de voor- en vroegschoolse educatie zoals Piramide, Kaleidoscoop, Startblokken en Ko-totaal. De ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd, de vaardigheid van ouders vergroot en de betrokkenheid bij kindercentrum of school wordt groter.

Vve-programma's: obstakels of houvast?

Er is veel onderzoek gedaan naar de opbrengsten van programma's voor voor- en vroegschoolse educatie (vve): zijn ze wel effectief? Maar ook de stem van het werkveld is van belang in de discussie over het nut van deze programma's. Wat vinden de professionals: vormt het gebruik van programma’s een obstakel of zijn ze juist een houvast?

Lees meer:

Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.