• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Kaleidoscoop

Logo Kaleidoscoop'Kaleidoscoop' is een educatieve methode voor jonge kinderen van 0 tot 6 jaar. De methode richt zich op de brede ontwikkeling van baby's, dreumesen, peuters en kleuters, met speciale aandacht voor hun taalontwikkeling. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) biedt trainingen en producten aan om hiermee te kunnen werken.

Kaleidoscoop wordt toegepast op ongeveer 270 locaties: kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, voorscholen, basisscholen, buitenschoolse opvang en een instelling voor jeugdzorg. De methode is een vertaling en bewerking van het succesvolle Amerikaanse HighScope programma en is erkend door de Erkenningscommissie Interventies als theoretisch goed onderbouwd. Het NJi is hoofdlicentiehouder en onderhoudt landelijke en internationale contacten over de ontwikkeling en kwaliteit van het programma.

Recente publicaties

Het NJi heeft recent 2 publicaties over Kaleidoscoop uitgegeven. In de publicatie 'Actief lerend de wereld ontdekken' houden we een pleidooi om het spel van kinderen serieus te nemen. Het spel is essentieel voor hun brede ontwikkeling en de professional kan hier een rol innemen.

Cover publicatie Actief lerend de wereld ontdekken
De publicatie 'Betrokkenheid als kompas' beschrijft op welke manieren de professional tijdens het spel aan kan sluiten bij de verschillende behoeften van kinderen.

Cover publicatie Betrokkenheid als kompas

 


Vragen?

Japke Schonewille is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.