• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Moeders Informeren Moeders (MIM)

Ervaren moeders bieden opvoedondersteuning, gezondheidsvoorlichting en een steuntje in de rug aan andere moeders, ofwel Moeders Informeren Moeders (MIM). MIM versterkt het zelfvertrouwen, de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van moeders. In maandelijkse huisbezoeken, groepsbijeenkomsten en online wisselen moeders ervaringen en informatie uit, tot het kind 2 jaar is. Zo bereikt MIM samen met organisaties in en rondom de wijk vele gezinnen.

Het Nederlands Jeugdinstituut organiseert bijeenkomsten met coördinatoren en managers van de uitvoerende organisaties om de methodiek verder te ontwikkelen en de toepassing van Moeders Informeren Moeders te stimuleren.

Snelle impressie Moeders Informeren Moeders

Snel een beeld krijgen van wat Moeders Informeren Moeders inhoudt? Bekijk de video hiernaast.

In uw gemeente?

Denkt u erover om MIM ook in uw gemeente aan te bieden? De belangrijkste informatie vindt u in de flyer Moeders Informeren Moeders .

Vragen?

Klaas Kooijman is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.