• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Moeders Informeren Moeders (MIM)

Ervaren moeders bieden opvoedondersteuning, gezondheidsvoorlichting en een steuntje in de rug aan andere moeders, ofwel Moeders Informeren Moeders (MIM). MIM versterkt het zelfvertrouwen, de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van moeders. MIM bereikt samen met organisaties in en rondom de wijk vele gezinnen.

Download factsheet Moeders Informeren Moeders 2017

Waarom zet u MIM in?

Met MIM:

  • bereikt u veel moeders met een migratieachtergrond;
  • kunt u een goede samenwerking met lokale partners versterken;
  • versterkt u het sociale netwerk van moeders;
  • versterkt u het zelfvertrouwen van moeders; 
  • hebben veel vrijwilligsters en moeders positieve ervaringen.

Bekijk ook de factsheet.
Lees meer over de 5 succesfactoren van MIM

Wat is MIM?

MIM is bedoeld voor moeders die voor de eerste keer een kind hebben gekregen en onzeker zijn over de opvoeding, weinig steun uit hun omgeving ervaren of behoefte hebben om hun ervaringen te delen. Ervaren moeders steunen hen op vrijwillige basis. Zij bezoeken de moeders maandelijks tot het kind ongeveer 2 jaar is. Steeds vaker worden ook ontmoetingsgroepen voor MIM-moeders georganiseerd om hun sociale netwerk in de buurt te vergroten, en worden sociale media ingezet. MIM is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als 'goed onderbouwd'.  

Lees meer over MIM of bekijk onderstaande video over MIM:

Bied MIM aan in uw gemeente 

MIM past goed binnen de lokale opvoedingsondersteuning van uw gemeente en draagt bij aan de laagdrempeligheid van het Centrum voor Jeugd en Gezin of andere lokale voorziening. De overheid en diverse adviesrapporten benadrukken het belang van informele opvoedingsondersteuning en sociale steun voor ouders. MIM kan door informele zorg en het creëren van onderlinge betrokkenheid helpen de eigen kracht van opvoeders te versterken.

Wilt u meer informatie? Lees de factsheet of neem contact op met Klaas Kooijman, landelijke projectleider van MIM bij het NJi, e-mail: k.kooijman@nji.nl of telefoon: 030 230 65 67.

Vragen?

Klaas Kooijman is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.