• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid (LIRIK)

De LIRIK is een hulpmiddel voor professionals in de jeugdzorg bij het beoordelen of er sprake is van kindermishandeling, en of het kind risico loopt in de toekomst. De LIRIK is een checklist met een twintigtal vragen die hulpverleners helpt om gestructureerd een oordeel te vormen. De LIRIK helpt om relevante informatie te onderscheiden van niet-relevante informatie en om kritisch na te gaan of geen belangrijke zaken over het hoofd zijn gezien.

Herziene versie

Sinds mei 2014 is een herziene versie van de LIRIK en toelichting beschikbaar. De herziening is gebaseerd op feedback van gebruikers in de jeugdzorg, de (L)VB-sector en de kinderopvang, evenals NJi-trainers die beroepskrachten trainen in het gebruik van de LIRIK. Ook is een verkorte toelichting gemaakt met de belangrijkste aandachtspunten.

Trainingen en advies

Het Nederlands Jeugdinstituut biedt ondersteuning op maat aan om de LIRIK in de praktijk te gebruiken.

Vragen?

Cora Bartelink is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.