• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Klantcases

Vier VVE: ontwikkeling en uitvoering basistraining VVE

Voor de juiste begeleiding van jonge kinderen hebben alle pedagogisch medewerkers dezelfde basis nodig. Daarom versterkt het Nederlands Jeugdinstituut de pedagogische en didactische kwaliteit van professionals in de kinderopvang met de Basistraining voor- en vroegschoolse educatie (vve).

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

"De hoge kwaliteit in de Amsterdamse VVE is mede te danken aan de solide opleiding die de pedagogisch medewerkers hiermee volgen."
- Het team VVE en kinderopvang, gemeente Amsterdam (eigenaar van de Basistraining VVE)

Sterke basis professionals kinderopvang

De pedagogisch-didactische kwaliteiten van peuterleidsters en pedagogisch medewerkers hebben veel invloed op de ontwikkeling van kinderen. Gemeente Amsterdam wil door middel van een training bijdragen aan een sterke en gelijke basis voor alle professionals in de kinderopvang. Door deelneming aan de training verwerven pedagogisch medewerkers hun startbekwaamheid in het ontwikkelingsgericht werken met jonge kinderen in de vve en de ontwikkelingsgerichte kinderopvang. De gemeente heeft vier eigenaren van erkende vve-programma's, waaronder het Nederlands Jeugdinstituut, gevraagd om deze training te ontwikkelen.

Kennis van experts gebundeld in vve-training

Voor de ontwikkeling van de training hebben verschillende deskundigen op het gebied van vve input geleverd. Ook vertegenwoordigers uit het werkveld hebben meegedacht. De basistraining vve bestaat uit trainingsbijeenkomsten, coachingsbezoeken, het opbouwen van een portfolio en een competentieprofiel. De afgelopen twee jaar is de training in Amsterdam getest met pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en voorscholen. Naast de training voor pedagogisch medewerkers is er ook een train-de-trainer-programma ontwikkeld.

Training versterkt kwaliteit opvang vve

De basistraining vve is gebaseerd op de meest actuele inzichten en best werkzame theorieën op het gebied van vve en de ontwikkeling van het jonge kind. Professionals brengen deze inzichten in de praktijk en worden gecoacht, en bouwen zo hun vaardigheden op. Daarmee zorgt de training voor een sterke basis voor (aankomend) pedagogisch medewerkers. De basistraining vve versterkt de professionele kwaliteit van de voorschoolse voorzieningen. Inmiddels is de pilotfase met succes afgerond en zijn er ruim 200 pedagogisch medewerkers basisgekwalificeerd voor het werken in vve-groepen.

Kijk voor meer informatie op de website van Vier VVE.

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.