• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Klantcases

Toetsing kwaliteit brede scholen en integrale kindcentra

De gemeente Almere wil meer zicht krijgen op de kwaliteit van brede scholen en integrale kindcentra. Het keurmerk voor de brede school van het Nederlands Jeugdinstituut draagt hier aan bij.

Opdrachtgever: Gemeente Almere

"Het voordeel van het traject is dat je gezamenlijk kijkt naar het doel van de brede school en of je dit doel ook verwezenlijkt."
- Els Spraakman, regisseur brede school Stedenwijk

Verhoging kwaliteit en subsidiebeoordeling

De gemeente Almere wil meer zicht krijgen op de kwaliteit van brede scholen en integrale kindcentra. Daarmee wil de gemeente de kwaliteit verhogen en kunnen vaststellen welke brede school of integraal kindcentrum voor subsidie in aanmerking komt. Ook legt keuring bloot welke verbeterpunten noodzakelijk zijn om de kwaliteit te waarborgen en versterken. Het Nederlands Jeugdinstituut helpt gemeenten hierbij door het inzetten van een onafhankelijke keurmeester.

Onafhankelijke toetsing en beoordeling

Bij een keuring neemt de keurmeester van het Nederlands Jeugdinstituut eerst alle schriftelijke documentatie van de brede school of het kindcentrum door. Vervolgens worden activiteiten bijgewoond en gesprekken gevoerd met het management, leerlingen, ouders en medewerkers van samenwerkingspartners. De keurmeester schrijft op basis van kwaliteitscriteria een rapport met een oordeel over de inhoudelijke visie en samenwerking van de school of het kindcentrum.

Onderwerpen die worden meegenomen:

  • de mate waarin het kind centraal staat
  • de doorgaande lijn
  • de professionele houding
  • de ouderbetrokkenheid
  • de evaluatie van activiteiten.

De keurmeester bespreekt het concept-rapport met betrokkenen en doet aanbevelingen voor verbeteringen. Op basis van de eindrapportage beslist de gemeente of de instelling een keurmerk (en daarmee samenhangende subsidie) krijgt.

Meer zicht op kwaliteit brede scholen en kindcentra

Deze toetsing draagt bij aan kwaliteitsverbetering van brede scholen en integrale kindcentra. Sinds 2008 zijn alle brede scholen in Almere één of meerdere keren gekeurd. Vanaf eind 2015 keurt het Nederlands Jeugdinstituut ook integrale kindcentra in een pilotfase, zodat de gemeente en de praktijk zicht krijgen op de ontwikkeling van deze centra in relatie tot het voorgestelde kwaliteitskader. Dit levert dus ook inzichten op over de bruikbaarheid van de ontwikkelde criteria voor kindcentra.

Els Spraakman, regisseur brede school Stedenwijk in Almere: 'Het voordeel van het traject is dat je gezamenlijk kijkt naar het doel van de brede school en of je dit doel ook verwezenlijkt. De brede school Stedenwijk is in een achterstandswijk, en is opgericht om kinderen kans te geven op een goede ontwikkeling'.

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.