• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Klantcases

Project De Koploper, West-Friesland

Het loont om problemen van jongeren op school te signaleren en in een vroeg stadium professionals inschakelen. Want door snel ingrijpen is op de langere termijn minder complexe - en dure - jeugdzorg nodig. Dat was de verwachting van het project De Koploper. Het project is nu uitgebreid naar alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio West-Friesland. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) was betrokken bij de evaluatie op de drie pilotscholen.

Opdrachtgever: Samenwerkingsverband VO West-Friesland

"Het NJi legde voor ons de relatie tussen jeugdzorg en onderwijs"
-

'De eerste resultaten van de pilot De Koploper zijn hoopgevend', vertelt Stef Macke, voorzitter van de regiegroep De Koploper West-Friesland en schooldirecteur van het Tabor College, vmbo-locatie d'Ampte in Hoorn. Het project is nu uitgebreid naar alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio West-Friesland.

De pilot

De pilot startte in 2014 op drie scholen voor voortgezet onderwijs: Tabor College d'Ampte, RSG Enkhuizen en Horizon College. Verder zijn zeven gemeenten en tien wijkteams betrokken. Aanleiding voor de pilot was het overbruggen van de kloof tussen zorg en onderwijs. 'De coördinatie van jeugdzorg liet in West-Friesland te wensen over', aldus Macke. 'Vaak waren meerdere zorgprofessionals bij een jongere betrokken, zonder dat zij dat van elkaar wisten.'

Op de pilotscholen werkt een generalist - de 'koploper' - die als aanspreekpunt fungeert voor de mentoren en zorgcoördinatoren. Zij signaleren problemen in het leven van een jongere. Wanneer de zorgvraag te complex is voor school, schakelt de zorgcoördinator de koploper in. Vervolgens koppelt de koploper de juiste professionals van het betreffende wijkteam aan de jongere.

'Scholen zijn bij uitstek de plek om problemen bij leerlingen te signaleren', aldus Macke. 'Door inzet van een koploper op school krijgt de jongere snel de juiste zorg.'

Evaluatie

De aanpak werkt, zo blijkt uit de evaluatie van het NJi over schooljaar 2014-2015. Het NJi vergeleek de pilotscholen met andere vergelijkbare scholen zonder koploper. Op de pilotscholen verbeterde de situatie. Door snel ingrijpen bij problemen in het leven van een jongere is naar verwachting later minder complexe - en dure - jeugdzorg nodig.

'Het NJi heeft ons vervolgens goed geholpen om de theorie te vertalen naar de praktijk.' Eén ding staat volgens Macke als een paal boven water: 'Scholen moeten niet zelf gaan aanmodderen en op tijd de juiste partijen betrekken bij complexere problemen van leerlingen. Zo kunnen zij zich richten op hun core business: het bieden van goed onderwijs.'

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.