• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Klantcases

Opzet 'transformatietafel' regio Zuidoost-Brabant

Eenentwintig gemeenten in Zuidoost-Brabant werken gezamenlijk aan de transformatie van de zorg voor jeugd. Het Nederlands Jeugdinstituut ondersteunde regio Zuidoost-Brabant bij het opzetten van een 'transformatietafel' voor zorgaanbieders, cliëntvertegenwoordigers en gemeenten.

Opdrachtgever: Gemeenten in Zuidoost-Brabant

"De onafhankelijke positie van het Nederlands Jeugdinstituut was voor ons heel belangrijk."
- Linda Wittebrood, projectleider Transitie Jeugdzorg

Beoordeling innovatievoorstellen zorgaanbieders

Hoe kunnen instellingen beter samenwerken om een integraal zorgplan te leveren? Wat zijn mogelijkheden om meer ambulante en gezinsgerichte zorg aan te bieden? Bij de inkoop van de jeugdhulp heeft regio Zuidoost-Brabant zorgaanbieders gevraagd om innovatievoorstellen in te dienen. Voor het op inhoud beoordelen van deze voorstellen werd de kennis en kunde van het Nederlands Jeugdinstituut ingeschakeld .

Transformatietafel: samen in gesprek

Het Nederlands Jeugdinstituut stelde een zogeheten ‘transformatietafel’ in voor het bij elkaar brengen van aanbieders, cliëntvertegenwoordigers en gemeenten. Zij kwamen samen in verschillende bijeenkomsten, georganiseerd en voorgezeten door het Nederlands Jeugdinstituut. Daarnaast zijn alle innovatievoorstellen door het Nederlands Jeugdinstituut beoordeeld en ingedeeld in verschillende categorieën.

Deskundige en onafhankelijke voorzitter

Linda Wittebrood (Projectleider Transitie Jeugdzorg gemeente Veldhoven, ambtelijk aanspreekpunt voor de coördinatiegroep transformatie van de regio Zuidoost-Brabant): ‘De onafhankelijke positie van het Nederlands Jeugdinstituut was voor ons heel belangrijk. We zaten met drie partijen aan tafel die samen vorm willen geven aan de transformatie. Wanneer ik als voorzitter zou fungeren, zou het lijken alsof de gemeente bepaalt. Hetzelfde geldt voor de aanbieders. Het was dus heel goed om een deskundige onafhankelijke voorzitter te hebben.’

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.