• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Klantcases

Kennisnetwerk Pleegzorg: professionals leren van elkaar

Om kinderen in de pleegzorg zo goed mogelijk te helpen, is het voor pleegzorgprofessionals belangrijk om te weten welke aanpak werkt en om goede contacten te hebben binnen de beroepsgroep. Daarom heeft het Nederlands Jeugdinstituut het Kennisnetwerk Pleegzorg ontwikkeld.

Opdrachtgever: Kinderpostzegels

"Maar hoe mooi is het als je weet wat je van elkaar kunt leren en daarvan kunt profiteren?"
- Pinie Smits, gedragsdeskundige Youké

Pleegzorg complex vakgebied

Pinie Smits is gedragsdeskundige bij Youké, aanbieder voor jeugdhulp. Zij ondersteunt pleegzorgwerkers en ervaart in de praktijk met hoeveel verschillende aspecten en belangen pleegzorgwerkers te maken hebben. ‘Er speelt ontzettend veel: kwaliteitskaders, richtlijnen, juridische afspraken. Daarnaast zijn er verenigingen waar je rekening mee wil houden, zoals de Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) en de Stichting Belangenbehartiging van Pleeggrootouders (SBPN). Het is bijna onmogelijk om overal voldoende van af te weten. Het is daarom heel belangrijk om vragen te durven stellen.’

Platform voor kennisuitwisseling en discussie

Kennisnetwerk Pleegzorg biedt professionals een platform voor dergelijke vragen. Er zijn praktijkervaringen te lezen, er worden polls gehouden en er is een forum met ruimte voor discussie. In het kennisdossier is informatie te vinden over bijvoorbeeld het pleegzorgtraject en de Wet Herziening Kinderbeschermingsmaatregelen. Ook kunnen professionals recente wetenschappelijke publicaties downloaden.

Profiteren van gezamenlijke kennis

Via Kennisnetwerk Pleegzorg blijven pleegzorgwerkers op de hoogte van waar vakgenoten bij andere instellingen mee bezig zijn. Smits: ‘Ik vind het heel belangrijk dat je weet waarvoor je elkaar kunt benaderen. Soms merk je dat er wat schroom is om dat te doen. Mensen hebben het gevoel dat ze alles zelf moeten weten. Maar hoe mooi is het als je weet wat je van elkaar kunt leren en daarvan kunt profiteren?’

Kijk voor meer informatie op kennisnetwerkpleegzorg.nl.

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.