• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Klantcases

Classificeren met CAP-J: van vermoedens naar inzicht

CAP-J is het Classificatiesysteem voor de Aard van Problematiek van Jeugd. Dit systeem biedt jeugdhulpprofessionals meer inzicht bij het onderzoeken van problemen, de bespreking met collega's en de indicatie van de behandeling.

Opdrachtgever: Jarabee

"Dankzij het concrete inzicht ... weten we op welke thema’s wij ons verder moeten ontwikkelen."
- Jolien Klein Haarhuis, gedragswetenschapper Jarabee

CAP-J in de jeugdhulp

In de jeugdhulpverlening wordt er vaak gewerkt op basis van ervaring en aannames. CAP-J helpt om te onderbouwen en aan te tonen hoe vaak bepaalde problemen voorkomen. Jeugdzorgprofessionals kunnen zich hierdoor gerichter specialiseren en ontwikkelen. Ook gemeenten kunnen CAP-J gebruiken om meer inzicht te krijgen in de problematiek van jeugdzorgcliënten.

Meer inzicht in cliëntprofielen met CAP-J

CAP-J wordt gebruikt door jeugdhulpverleners in het hele land. Eén van die gebruikers is jeugdzorgorganisatie Jarabee  uit Twente. Toen Jarabee in 2012 een aantal interventies wilde beschrijven, bleek het lastig om vast te stellen op wie deze zich specifiek richten. ‘We vervielen al snel in algemene termen’, vertelt Jolien Klein Haarhuis, gedragswetenschapper bij Jarabee. ‘Toen raakten we met het NJi in gesprek over CAP-J. We hebben CAP-J in eerste instantie gebruikt om zicht te krijgen op wat voor kenmerken onze cliëntenpopulatie heeft binnen specifieke interventies. Inmiddels zijn we bezig om cliëntprofielen te beschrijven, los van het aanbod.’

Concrete aanknopingspunten voor gerichte ontwikkeling

Naast zicht op de doelgroep kreeg Jarabee met CAP-J ook meer inzicht in veelvoorkomende problemen in hun werkveld. Zo bleek bijvoorbeeld dat relatief veel kinderen moeite hebben met het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen. Het aanbod aan interventies op dit gebied was echter beperkt. ‘Ergens weet je zoiets wel, maar het is erg goed om cijfers aan vermoedens te kunnen geven’, aldus Klein Haarhuis. ‘Dankzij het concrete inzicht in de doelgroepen, cliëntenprofielen en veelvoorkomende problemen, weten we op welke thema’s wij ons verder moeten ontwikkelen.’

NJi ontwikkelt nieuwe versie CAP-J

Om de kwaliteit van CAP-J en de toepasbaarheid voor de praktijk te behouden, brengt het Nederlands Jeugdinstituut in 2016 een nieuwe versie van CAP-J uit.

De vernieuwde versie van CAP-J is een doorontwikkeling van de eerdere editie. Hierin zijn de laatste ontwikkelingen in het veld en uitkomsten uit wetenschappelijk onderzoek doorgevoerd. Zo zijn er een aantal rubrieken bijgekomen, afgegaan of anderszins aangepast. En deze versie zal zeker niet de laatste zijn.

Om het systeem verder te blijven ontwikkelen en actueel te houden, is voor onderhoud en doorontwikkeling een inhoudelijke commissie in het leven geroepen, bestaande uit deskundigen uit wetenschap en praktijk. Deze commissie komt twee keer per jaar bijeen en bekijkt welke inhoudelijke aanpassingen kunnen worden doorgevoerd in CAP-J, doet suggesties voor het verbeteren ervan en bespreekt relevante ontwikkelingen in de praktijk.

Aan de slag met het CAP-J

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.