• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Klantcases

Advies bij inrichting lokaal jeugdbeleid gemeente Hoorn

Het Nederlands Jeugdinstituut ondersteunde gemeente Hoorn bij de inrichting van het lokale jeugdbeleid. Hiervoor bracht het Nederlands Jeugdinstituut voor de gemeente Hoorn in kaart in hoeverre zorgbehoeften en zorgaanbod op elkaar aansluiten.

Opdrachtgever: Gemeente Hoorn

"Het Nederlands Jeugdinstituut begrijpt de wereld van gemeenten."
- Mohamed el Feddali, Strategisch Adviseur Innovatie Sociaal Domein

Vraag en aanbod jeugdhulp in kaart

Om kwalitatief goede zorg te kunnen leveren, is het voor gemeente Hoorn belangrijk om inzicht te hebben in vraag en aanbod van jeugdhulp in de gemeente. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft hier onderzoek naar gedaan door zorgbehoeften en zorgaanbod binnen de gemeente in kaart te brengen.

Onderzoek startpunt gesprekken zorgaanbieders

Het onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut was voor gemeente Hoorn het startpunt om in gesprek te gaan met de zorgaanbieders. Zo bleek er in de regio onvoldoende aanbod te zijn op het gebied van gameverslaving, terwijl er wel vraag naar is. De aanbeveling van het Nederlands Jeugdinstituut was daarom om een verschuiving tot stand te brengen van specialistische ggz naar generalistische basis-ggz. De gemeente Hoorn heeft dat advies overgenomen in het inkoopbeleid.

Nederlands Jeugdinstituut als onafhankelijke kennispartner

Mohamed el Feddali, Strategisch Adviseur Innovatie Sociaal Domein bij gemeente Hoorn over de samenwerking: ‘Bij het Nederlands Jeugdinstituut zit veel kennis in de hoofden en in de kasten, ook door de link die het heeft met de wetenschap. Het Nederlands Jeugdinstituut begrijpt de wereld van gemeenten. Daarbij is het belangrijk dat het Nederlands Jeugdinstituut als onafhankelijke partij betrokken was, zodat niemand het gevoel heeft gekregen dat zij iets proberen te beïnvloeden.’

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.