• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Producten en diensten

Klantcases

In deze klantcases vertellen opdrachtgevers over hun ervaringen met het Nederlands Jeugdinstituut en wat die samenwerking heeft opgeleverd.
Hebt u een vraag over een specifieke case? Of wilt u ook een dergelijk traject starten? Neem dan contact op met de contactpersoon die bij de klantcase staat vermeld.

Gemeente Hoorn

Inrichting lokaal jeugdbeleid

Opdrachtgever: Gemeente Hoorn

Het Nederlands Jeugdinstituut ondersteunde gemeente Hoorn bij de inrichting van het lokale jeugdbeleid. Hiervoor bracht het Nederlands Jeugdinstituut voor de gemeente Hoorn in kaart in hoeverre zorgbehoeften en zorgaanbod op elkaar aansluiten.

Gemeente Leiden

Samenwerking wijkteams en Veilig Thuis

Opdrachtgever: Gemeente Leiden

Het Nederlands Jeugdinstituut hielp de gemeente Leiden bij het verbeteren van de samenwerking tussen wijkteams en Veilig Thuis. In drie bijeenkomsten maakten professionals vanuit de gemeente, de wijkteams en Veilig Thuis kennis met elkaar.

Jarabee

Classificeren met CAP-J

Opdrachtgever: Jarabee

CAP-J is het Classificatiesysteem voor de Aard van Problematiek van Jeugd. Dit systeem biedt jeugdhulpprofessionals meer inzicht bij het onderzoeken van problemen, de bespreking met collega's en de indicatie van de behandeling.

Kinderpostzegels

Kennisnetwerk Pleegzorg

Opdrachtgever: Kinderpostzegels

Om kinderen in de pleegzorg zo goed mogelijk te helpen, is het voor pleegzorgprofessionals belangrijk om te weten welke aanpak werkt en om goede contacten te hebben binnen de beroepsgroep. Daarom heeft het Nederlands Jeugdinstituut het Kennisnetwerk Pleegzorg ontwikkeld.

Gemeenten in Zuidoost-Brabant

Opzet transformatietafel

Opdrachtgever: Gemeenten in Zuidoost-Brabant

Eenentwintig gemeenten in Zuidoost-Brabant werken gezamenlijk aan de transformatie van de zorg voor jeugd. Het Nederlands Jeugdinstituut ondersteunde regio Zuidoost-Brabant bij het opzetten van een 'transformatietafel' voor zorgaanbieders, cliëntvertegenwoordigers en gemeenten.

Samenwerkingsverband VO West-Friesland

Project De Koploper, West-Friesland

Opdrachtgever: Samenwerkingsverband VO West-Friesland

Het loont om problemen van jongeren op school te signaleren en in een vroeg stadium professionals inschakelen. Want door snel ingrijpen is op de langere termijn minder complexe - en dure - jeugdzorg nodig. Dat was de verwachting van het project De Koploper. Het project is nu uitgebreid naar alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio West-Friesland. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) was betrokken bij de evaluatie op de drie pilotscholen.

Gemeente Almere

Toetsing kwaliteit brede scholen en IKC

Opdrachtgever: Gemeente Almere

De gemeente Almere wil meer zicht krijgen op de kwaliteit van brede scholen en integrale kindcentra. Het keurmerk voor de brede school van het Nederlands Jeugdinstituut draagt hier aan bij.

Gemeente Amsterdam

Vier VVE

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Voor de juiste begeleiding van jonge kinderen hebben alle pedagogisch medewerkers dezelfde basis nodig. Daarom versterkt het Nederlands Jeugdinstituut de pedagogische en didactische kwaliteit van professionals in de kinderopvang met de Basistraining voor- en vroegschoolse educatie (vve).

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.