• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Producten en diensten

Internationale kennisuitwisseling organiseren en faciliteren

De kracht van burgers en sociale netwerken moet beter worden benut. Preventie en slimmer inzetten van lichte hulp moet dure gespecialiseerde hulp voorkomen. Maar hoe doet u dat kostenefficiënt? Het NJi faciliteert kennisuitwisseling met andere gemeenten. In binnen- én buitenland.

Internationaal adviesteam

Foto Pink  Hilverdink

Buitenlandse experts geven u een dag lang feedback op uw jeugdzorgbeleid. De experts spreken onder meer met politici, beleidsmakers, bestuurders van organisaties, professionals, vrijwilligers, ouders, jongeren en kinderen. Het Nederlands Jeugdinstituut zorgt voor de selectie van de experts en voorbereiding van de dag. Het NJi neemt de procesbegeleiding voor haar rekening, levert rapportages en geeft - indien gewenst - advies over invulling van de dagprogramma's.

Na deelname aan deze kwaliteitstoets heeft u de sterke kanten van uw werkwijze in beeld en heeft u de verbeterpunten op een rij. Het Nederlands Jeugdinstituut verwerkt de belangrijkste gesprekspunten en oplossingsrichtingen in een factsheet. We presenteren deze in een bijeenkomst met bijvoorbeeld wethouders, bestuurders, medewerkers van het wijkteam.

Buitenlandse studiereis

Foto Caroline  Vink

Het Nederlands Jeugdinstituut organiseert op verzoek een studiereis naar een land waar veel aandacht is voor de uitdagingen waar Nederlandse gemeenten voor staan. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Denemarken: hier werd de jeugdhulp een paar jaar geleden gedecentraliseerd.
  • Finland: hier is veel aandacht voor het betrekken van kinderen en ouders bij het hulpverleningsproces.
  • Engeland: hier staat vroege signalering van problemen hoog op de politieke agenda.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.