• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Producten en diensten

Wijkteams professionaliseren

Hoe zorgt u ervoor dat de wijkteams hun werk goed kunnen doen? Waar moet u aan denken? En hoe voert u dit praktisch uit? Wat is de verhouding tussen de wijkteams en het CJG? Het Nederlands Jeugdinstituut kan uw gemeente hierbij ondersteunen.

Het Nederlands Jeugdinstituut kan u op verschillende manieren helpen bij de professionalisering van wijkteams. Denk bijvoorbeeld aan:

  • een interactieve sessie met de gemeente en zorgaanbieders over de verhouding tussen wijkteams en de CJG en vrij toegankelijke zorg;
  • advies over de werkwijze en competenties van de wijkteamleden;
  • ondersteuning bij monitoring van kwaliteit en effectiviteit wijkteams;
  • scholing voor professionals in wijkteams.

Collegiale consultatie eerste lijn

Het Nederlands Jeugdinstituut biedt (wijk)teams en beleidsmedewerkers van gemeenten de mogelijkheid om tijdens een tweedaags bezoek vragen te stellen aan experts en collega’s uit andere gemeenten. U krijgt een dag lang feedback van experts en collega's uit andere regio’s. Ook bezoekt u een andere gemeente om inzicht te krijgen in het reilen en zeilen daar. Een ééndaags bezoek is ook mogelijk. Het Nederlands Jeugdinstituut verwerkt de belangrijkste conclusies in een factsheet. We presenteren deze in een bijeenkomst met bijvoorbeeld wethouders, bestuurders en medewerkers van het wijkteam.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.