• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Producten en diensten

Grip op jeugdhulp

Goed inzicht in de aard en de ernst van de lokale problematiek is essentieel voor een effectief jeugdbeleid. Het Nederlands Jeugdinstituut helpt u inzicht te krijgen in de (te verwachten) zorgvraag én het zorgaanbod binnen uw gemeente.

Inzicht in en grip op het jeugdbeleid

Foto Marloes  Driedonks

Doe je als gemeente de goede dingen en doe je die goed? Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft een aanpak ontwikkeld om het kwaliteitsproces van gemeenten en hun partners op gang te brengen.

Met dit zogeheten Kwaliteitskompas helpt het NJi gemeenten om stapsgewijs inzicht in en grip op hun jeugdbeleid te krijgen. Dat gebeurt door te starten met een analyse van de (problemen) van de jeugd, maatschappelijke resultaten te benoemen, activiteiten te ordenen, om instellingen te prikkelen de goede kwaliteit te leveren en inzicht te bieden in de effecten van hun inspanningen. Het kompas stimuleert hiermee de leercyclus van gemeenten en hun partners.

Grip op het jeugdhulpaanbod

Foto Daphne  Kann-Weedage

Een goed jeugdbeleid begint met inzicht in uw huidige jeugdhulp-aanbod, in samenhang met de vraag naar jeugdhulp in uw gemeente of regio. Soms is het lastig om daar snel een goed en volledig beeld van te krijgen. Daarbij komen vragen aan bod als:

  • Hoe is de dekking van ons huidige aanbod?
  • Wat is bekend over de capaciteit/gebruik van het huidige aanbod?
  • Hoe vaak gaat het om aanbod dat theoretisch goed is onderbouwd is (wat werkt)?
  • Wat ontbreekt er in ons aanbod? Waar is (te veel) overlap?

Het Nederlands Jeugdinstituut kan u daarbij helpen door op maat een analyse te maken van de nulde, eerste en tweedelijns jeugdhulp in uw gemeente of regio. Neem contact op met Daphne Kann voor een vrijblijvend gesprek over een adviestraject en/of offerte.

Samenhang passend onderwijs en jeugdzorg

Foto Bas  Wijnen

Het Nederlands Jeugdinstituut kan u helpen bij het maken van de verbinding tussen passend onderwijs en jeugdzorg. We brengen het bestaande regionale ondersteuningsaanbod van jeugdhulp en onderwijs binnen uw gemeente integraal in kaart. Ook helpen we u inzicht te krijgen in de problemen die er spelen in wijken en op scholen.

Inzicht in welbevinden jeugd

Foto Daphne  Kann-Weedage

Hoe gaat het met de jeugd in uw gemeente? Is dit beter of slechter dan in andere gemeenten? UNICEF heeft in 2013 een vergelijkende rapportage uitgebracht over het welbevinden van kinderen en jongeren in de 29 rijkste landen van de wereld. Hierin is gekeken naar de (objectieve) indicatoren die het algehele welbevinden van kinderen weergeven, zoals omgeving,  gezondheid en veiligheid, onderwijs, gedrag en risico’s.

Nederland staat bovenaan in deze vergelijking, maar het welbevinden is niet gelijk verdeeld over Nederlandse gemeenten. Inzicht in het (relatieve) welbevinden van de jeugd in uw gemeente helpt bij het onderbouwen van keuzes binnen een (integraal) jeugdbeleid. Het Nederlands Jeugdinstituut kan dit inzicht bieden.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.