• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Producten en diensten

Besparen met behoud van kwaliteit

Sinds 2016 is de verdeling van middelen niet meer gebaseerd op de daadwerkelijke zorgkosten. U zult moeten bezuinigen op jeugdhulp. Maar hoe doet u dit zonder dat dit ten koste gaat van het aanbod?

Foto Erik Jan de Wilde

Het Nederlands Jeugdinstituut kan u helpen een schatting te maken van het toekomstig zorggebruik in uw gemeente. Dit doen we op basis van:

  • beschikbare gegevens over het zorggebruik in uw gemeente;
  • cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau
  • demografische kenmerken van uw gemeente en andere risicofactoren voor zorggebruik.

We kunnen uw gemeente bovendien inzicht geven in hoeveel u kunt besparen door het gebruik van gespecialiseerde hulp terug te dringen door de inzet van lichtere hulp te stimuleren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.