• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Pesten

Ouders betrekken bij de aanpak van pesten

Succesfactoren

Bij het betrekken van ouders zijn de volgende vijftien succesfactoren bekend vanuit wetenschappelijke onderzoeken en literatuur:

 • Het belang van een goed sociaal klimaat op school (inclusief het tegengaan van pesten) en de betrokkenheid van ouders daarbij is doorgedrongen tot de visie en cultuur van de school.
 • De schoolorganisatie ondersteunt de leraar bij het creëren van een goed sociaal klimaat op school (inclusief het tegengaan van pesten) en het stimuleren van betrokkenheid van ouders daarbij.
 • Leerkrachten zijn zich bewust van het belang van een goed sociaal klimaat op school (inclusief het tegengaan pesten) en de betrokkenheid van ouders daarbij.
 • De school als geheel en de individuele leerkracht maken vroegtijdig duidelijk welk belang zij hechten aan een goed sociaal klimaat op school (inclusief het tegengaan van pesten) en aan de betrokkenheid van ouders daarbij.
 • De leerkracht is competent in creëren van een goed sociaal klimaat op school (inclusief het tegengaan van pesten) en de betrokkenheid van ouders daarbij.
 • Ouders voelen zich gewaardeerd en welkom.
 • Er is individueel contact tussen school en ouders.
 • Leerkrachten leggen huisbezoeken af.
 • Kinderen worden zoveel mogelijk betrokken bij het contact tussen de school en hun ouders.
 • De school zoekt ook contact met de ouders als er iets positiefs te melden is (dus niet alleen als er problemen zijn).
 • De school organiseert activiteiten waar alle ouders bij aanwezig mogen zijn.
 • De school zet zich in om tweezijdige informatieuitwisseling met ouders tot stand te brengen, welke de basis is van een gelijkwaardige samenwerking.
 • Tussen school en ouders is er regelmatig contact.
 • De school reikt gespreksonderwerpen aan om thuis in het gezin over door te praten.
 • De adviezen die de school aan ouders geeft zijn concreet en praktisch bruikbaar.

Bron

 • Niejenhuis, C. van, et al. (2015) Samen met ouders werken aan een fijne school. Utrecht/Groningen, Nederlands Jeugdinstituut/Rijksuniversiteit Groningen.
Vragen?

Mirella van den Burg is contactpersoon.

Foto Mirella van den Burg

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.