• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Over het Nederlands Jeugdinstituut

Missie en werkwijze

Missie

Ons hart ligt bij het verbeteren van het leven van kinderen, jongeren en hun opvoeders. Veel mensen en partijen werken aan dit doel. Het gebruiken van de juiste kennis is daarbij belangrijk.

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) is een landelijk kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld verzamelt, verrijkt, duidt en deelt. Het NJi is hiervoor in dialoog met alle betrokkenen en toont daarin onafhankelijkheid èn betrokkenheid.

Het NJi deelt de kennis actief met professionals, bestuurders, beleidsmakers en jongeren/opvoeders en biedt ondersteuning bij de toepassing ervan. Zo dragen we bij aan een veiliger, gezonder en kansrijker leven van kinderen, jongeren en hun opvoeders.

Werkwijze

Samen met de sector

Wij werken niet alleen voor, maar veelal samen mét de sector; van gemeenten en zorgorganisaties, tot onderwijs en landelijke koepelorganisaties. Ons netwerk bestaat uit landelijke en lokale overheden, agentschappen, branche- en beroepsorganisaties, instellingen, fondsen en andere kennisorganisaties.

Kernactiviteiten

Het NJi richt zich op het:

  • bieden van actuele en betrouwbare kennis over de jeugd en het jeugdveld
  • helpen bij versterking van onderdelen van het jeugdveld
  • leveren van een bijdragen aan belangrijke ontwikkelthema’s in het jeugdveld

Het NJi voert zijn activiteiten uit in een flexibele organisatie van negen programmateams met een specifieke expertise en inhoudelijke opdracht, drie ondersteunende stafafdelingen en een directieteam.

Non-profit instelling met een publiek profiel

Onze omzet bestaat deels uit subsidies van overheden en fondsen. Veel van onze kennis is daarom kosteloos beschikbaar; onze uitgebreide website met themapagina’s en databanken, bijeenkomsten en lezingen en een uitgebreid aanbod van publicaties.

Het NJi biedt ook advies op maat, projectbegeleiding, trainingen, of hele specifieke kennis als lokale cijfers en gegevens. Dergelijke maatwerktrajecten voeren wij op betaalde basis uit.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.