• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Over het Nederlands Jeugdinstituut

Drs. Marja Valkestijn

Foto Marja  Valkestijn
Functie:
  • programmaleider
  • (030) 230 63 60
  • m.valkestijn@nji.nl

Expertise

integraal kindcentrum, jongerenwerk, pedagogische civil society, positieve ontwikkeling jeugd, participatie van jeugdigen en ouders


Marja werkt aan de kwaliteit van basisvoorzieningen zoals kinderopvang, peuterspeelzalen en kinder- en jongerenwerk of samenwerkingsverbanden zoals brede school en ikc. Bij versterking van de kwaliteit gaat het om inzet van effectieve interventies en programma’s én door gebruik te maken van de pedagogische civil society. Ouders, buren, buurtbewoners betrekken bij vragen en problemen om in de eigen omgeving op te lossen. Professionals moeten kennis hebben om tijdig advies en ondersteuning van jeugdhulp te vragen. Marja ondersteunt instellingen bij de ontwikkeling van hun aanbod en professionalisering. Zij adviseert beleidsmakers bij het voeren van kwaliteitsbeleid voor de jeugdsector door onder andere gebruik te maken van de Top tien van beschermende factoren en participatie van jongeren, ouders en cliënten, die zij mede heeft ontwikkeld.

Blogs

Publicaties

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.