• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Over het Nederlands Jeugdinstituut

Marjolein Lantinga, Drs.

Functie:
  • adviseur
  • (030) 230 65 54
  • m.lantinga@nji.nl

Expertise

veilig opgroeien,  jeugdbescherming en jeugdreclassering,  kindermishandeling en huiselijk geweld, veilig thuis


Marjolein Lantinga houdt zich vanuit het programma Veilig Opgroeien bezig met thema’s en projecten die gericht zijn op de kwaliteitsverbetering van de aanpak van kindermishandeling, de doorontwikkeling van Veilig Thuis en hun aansluiting op sociale wijkteams, vernieuwing in de jeugdzorg en jeugdbescherming en professionalisering.

Marjolein is nauw betrokken bij de uitvoering van het Swing project, het stimuleringsprogramma vernieuwing jeugdbescherming en jeugdreclassering. Daarnaast is zij contactpersoon voor vragen over kindermishandeling en huiselijk geweld.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.