• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Over het Nederlands Jeugdinstituut

Gert van den Berg, Drs.

Functie:
  • Projectleider/onderzoeker
  • (030) 230 68 73
  • g.vandenberg@nji.nl

Expertise

transformatie jeugdhulp, diversiteit, radicalisering, effectiviteit, onderzoek


Ik houd mij bezig met ontwikkelingen in de lokale praktijk van jeugdhulp en de transformatie die daar nodig is. Daarbij ben ik geïnteresseerd in de diversiteit van de doelgroepen en in wat dit betekent voor aanpak en interventies. Wat is bij wie wanneer effectief? In mijn werk kijk ik met de blik van een onderzoeker naar de praktijk, maar wel steeds met oog voor de wensen en behoeften van de betrokkenen. Radicalisering is een onderwerp waar ik mij nu in verdiep: hoe kun je het herkennen? Wat kun je doen om het te voorkomen en hoe pak je het aan?

Publicaties

Overige publicaties

Berg, G. van den (2011), 'Preventie en vroeghulp voor migrantenjeugd. Hoe bereik je hen en hoe kun je bij hen iets bereiken?', in: 'Tijdschrift voor Orthopedagogiek', 50 (2011), p. 483-494. 

Berg, G. van den (2010), Interventies houden geen rekening met culturele verschillen. Hulpverlening weet migrantenjeugd slecht te vinden  in: 'Jeugd en Co Kennis', jaargang 4, nummer 2, p. 8-17.

Berg, G. van den en M. de Graaf (2007), Weten dat het werkt. Theoretische onderbouwing van beroepsmatig pedagogisch handelen  , in: 'Jeugd en Co Kennis', jaargang 1, nummer 2, p. 26-34.

Berg, G. van den (2007), Voortijdig van school. Onduidelijkheid over aantallen schoolverlaters  in: Jeugd en Co Kennis, jaargang 1, nummer 4, p.16-22.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.