• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Over het Nederlands Jeugdinstituut

Cora Bartelink, MSc

Foto Cora  Bartelink
Functie:
  • onderzoeker
  • (030) 230 67 47
  • c.bartelink@nji.nl

Expertise

beslissen over hulp, uithuisplaatsing, kindermishandeling, onderzoek, richtlijnen


Cora houdt zich bezig met de vraag hoe we jeugdzorgwerkers kunnen helpen om op een zorgvuldige manier te beslissen over kindermishandeling, de inzet van hulp en uithuisplaatsing. Welke methoden en instrumenten zijn daarvoor effectief? Hoe kunnen jeugdzorgwerkers beslissingen over de inzet van hulp en uithuisplaatsing samen met ouders en jeugdigen nemen? Daarvoor doet Cora onderzoek naar en ontwikkeling van richtlijnen en methoden op het terrein van besluitvormingsprocessen. Ze heeft onderzoek naar de besluitvormingsmethode van de AMK’s en de validiteit van het risicotaxatie-instrument LIRIK uitgevoerd en de richtlijnen Samen beslissen over passende hulp, Uithuisplaatsing en Crisisplaatsing mede ontwikkeld.

Blogs

Publicaties

Overige publicaties

Bartelink, C., Berge, I. ten, Kwaadsteniet, L. de, Witteman, C., & Yperen, T. van (2012), 'Beter beslissen bij vermoedens van kindermishandeling: Gestructureerde werkwijze verbetert kwaliteit besluitvorming', op www.jeugdkennis.nl, 20 augustus 2012.

Bartelink, C., & Berge, I. ten (2013), 'Beslissen over effectieve hulp in onveilige opvoedingssituaties: Literatuurreview', op www.nji.nl/watwerkt, maart 2013.

Bartelink, C. (2011), 'Ouders en kinderen betrekken bij beslissingen over hulp: De hulpverlener als brug tussen kennis en cliënt', in: 'Jeugd en Co Kennis', 5 (2), p. 29-39.

Bartelink, C. (2009), 'Effective Child Protection. Naar grotere effectiviteit in de kinderbescherming', in: 'Maatwerk: vakblad voor maatschappelijk werk', 2009 (2), p. 26-28.

Bartelink, C. (2009), 'Motiverende gespreksvoering stimuleert verandering: hulpverlener kan weerstand tegen verandering overwinnen', in: 'Jeugd en Co Kennis', 3 (4), p. 29-28.

Bartelink, C. (2008), 'Methodisch werken verbetert AMK-beslissing: beslissen over vermoedens van kindermishandeling', in: 'Jeugd en Co Kennis', 2 (1), p. 40-51.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.