• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Over het Nederlands Jeugdinstituut

Kees Bakker, Drs.

Functie:
  • Raad van Bestuur
  • (030) 230 63 58
  • k.bakker@nji.nl

Expertise

opvoedingsvraagstukken, jeugdbeleid en praktijkontwikkeling, jeugdwelzijn en opvoedingsondersteuning, effectiviteit, professionaliteit


Kees Bakker is, vanaf het ontstaan in 2007, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Nederlands Jeugdinstituut. Hiervoor vervulde hij diverse functies bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) en de Universiteit van Utrecht, Pedagogiek en Sociale Wetenschappen. Hij heeft brede kennis van de jeugd- en opvoedingssector en vraagstukken die daar spelen: van kinderopvang, jeugdwerk en opvoedingsondersteuning tot jeugdhulp en jeugdbescherming. Hij was en is betrokken bij vele programma’s en praktijkvernieuwingen. Kees participeerde in tal van commissies, werkgroepen en begeleidingscommissies op het brede terrein van jeugdbeleid en werkte mee aan vele publicaties over het jeugdstelsel en opvoedingskwesties.

Blogs

Publicaties

Overige publicaties

Anker, A, K. Bakker, J. Boster en M. Glas (1994), 'Moeilijke Jeugd: naar een samenhangend aanbod van welzijn voor jongeren met meervoudige problemen. Utrecht: SWP

Bakker, K., T. ter Bogt en M. de Waal (1993), 'Opgroeien in Nederland'. Uitgeverij Tijdstroom

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.