• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Over het Nederlands Jeugdinstituut

Inge Anthonijsz, Drs.

Functie:
  • senior adviseur
  • (030) 230 67 63
  • i.anthonijsz@nji.nl

Expertise

pesten, kindermishandeling en huiselijk geweld, echtscheiding, eenoudergezinnen, coaching


Inge Anthonijsz is als orthopedagoog en opleidingskundige expert op het gebied van (v)echtscheiding, relatieondersteuning, ouderschap en pesten. Zij treedt op als spreker op congressen, adviseert, ondersteunt en coacht instellingen bij kwaliteitsvraagstukken, deskundigheidsbevordering en implementatie. Zij is woordvoerder voor de media voor (v)echtscheiding en pesten. Inge is betrokken bij projecten rondom het vergroten van sociale veiligheid in het onderwijs zoals de validatie van anti-pest programma’s, samen met ouders werken aan een fijne school, veilig op sociale media met de aanpak online pesten bij jongeren, de richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen, Wegwijzer ondersteuning scheidingskinderen en Geweld in Afhankelijkheidsrelaties in opleidingen. Verder werkt ze mee aan de dossiers op nji.nl over echtscheiding en pesten.

Publicaties

Overige publicaties

Rossum, J.van, I. ten Berge en I. Anthonijsz (2009), 'Kwaliteitscriteria bij- en nascholing in relatie tot aanpak van kindermishandeling'. Nederlands Jeugdinsituut. 

Geurts, E., C. Chênevert en I. Anthonijsz, 'Te weinig gespecialiseerde hulp bij moeizame scheiding; inventarisatie hulpaanbod bij scheidingsproblemen', in: 'Jeugd & Co Kennis', jaargang 3, pagina 24 - 28

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.